Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analysis of student selection criteria for erasmus program by using fuzzy-ahp

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

An analytical method to reach the best decision is one of the most preferable way in business platforms. Many times, beside the measurable variables, there exist qualitative variables, or people are supposed to prefer the best among the many choices. When an analytical way to make a successful decision is needed, Analytical Hierarchy Process (AHP) is one of the best ways for deciding among the complex criteria structure in different levels. Fuzzy- AHP is the extension of AHP that is used when uncertainty affects decision making process. In this study, the authors aim at developing a systematic solution approach utilizing Fuzzy-AHP on a decision-making problem described as “selecting the best student” in an institution for a student exchange program being applied in Europe called Socrates/Erasmus. Fuzzy-AHP approach is applied in a Faculty of a University, and evaluations are performed with the academicians in the selection commission as a decision group. Fuzzy-AHP calculations are performed on this data collected through a question-form, and relevant analysis are completed to obtain the important values of the selection criteria. Finally, a systematic approach is developed as decision support mechanism for the decision makers who are the members of selection commission.

Özet İngilizce :

En iyi karara ulaşmak için analitik bir yöntem kullanımı, işletme alanında en çok tercih edilen alternatiflerden biridir. Ölçülebilir değişkenlerin yanında, kalitatif değişkenler de bulunmakta ya da insanlar çok sayıda seçenek arasından seçim yapmak zorunluluğu ile karşılaşmaktadır. Başarılı bir karar için analitik bir yöntem tercih edilecekse ve karar değişkenlerini kalitatif olarak tanımlamak mümkün oluyorsa, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) farklı seviyelerdeki karmaşık kriter yapıları arasında çözüm arayan, en iyi çözüm yollarından biridir. Bulanık AHS ise belirsizliğin karar problemi etkilediği durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir yöntem olup, AHS’nin bir uzantısı olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, Erasmus Programı adı ile bilinen ve Avrupa’da uygulanan öğrenci değişim programı için “kurum içinde  en iyi öğrenciyi seçmek” olarak tanımlanan karar verme probleminin çözümüne sistematik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmış ve bu sistematik çözümün geliştirilmesinde Bulanık AHS yönteminden yararlanılmıştır. Bulanık AHS, belirli bir üniversitenin bir fakültesinde uygulanmış ve karar grubu olarak seçim komitesindeki akademisyenler ile değerlendirmeler yapılmıştır. İhtiyaç duyulan veriler, bir soru formu yardımıyla toplanarak Bulanık AHS yöntemiyle gerekli hesaplamalar yapılmış ve belirlenen kriterlere ilişkin analizler gerçekleştirilerek bu kriterlerin ağırlıkları hesaplanmıştır. Sonuç olarak, seçim komisyonunda çalışan üyelerin seçim kararı vermesinde bir destek mekanizması oluşturacak sistematik bir çözüm elde edilmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :