Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A preliminary discussion on the link between normative and empirical research in public administration: the case of public service ethics

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

With the effect of its fundamental pillars (i.e. public law and political philosophy), public administration both as a study and a practice is inherently “normative”. It is highly difficult to find a topic in public administration that does not have a normative dimension. In this context, all the students of public administration address normative issues directly or indirectly, deliberately or unintentionally. The following question has been mainly discussed in this paper: “How can a normative issue in public administration be analysed systematically on the basis of empirical data within a methodological framework?” In this paper, this complicated question has been dealt with a special reference to public service ethics in Turkey within the boundaries of the design and findings of the research previously conducted for a different aim by the authors: A normative research on the normative dimension of public service ethics in Turkey (i.e. basic norms and legal-administrative regulations and institutional mechanims based on such norms); an empirical research on the cultural dimension of public service ethics in Turkey (i.e. the cultural strengths and weaknesses of Turkish public administration in combating unethical conducts); and the link between the normative and empirical research.

Özet İngilizce :

Hem bir bilimsel çalısma hem de bir uygulama alanı olarak kamu yönetimi, kendi asli temellerini olusturan kamu hukuku ve siyaset felsefesinin etkisiyle, özü gereği “normatif”tir. Kamu yönetiminde normatif bir boyuta sahip olmayan bir konu bulmak oldukça zordur. Bu bağlamda, kamu yönetimi üzerine çalısanlar doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle veya özel bir amaç tasımaksızın normatif sorunlara değinirler. Bu makalede, esas itibariyle, su soru tartısılmıstır: “Kamu yönetiminde, ampirik veriler temelinde, normatif bir sorun bir metodolojik çerçeve içerisinde sistemli olarak nasıl analiz edilebilir?” Đste bu makalede, söz konusu karmasık soru, yazarlar tarafından daha önce baska bir amaçla yapılmıs bir arastırmanın planı ve bulgularının sınırları içerisinde, Türkiye’deki kamu hizmeti etiğine özel olarak değinilerek ele alınmıstır: Türkiye’de kamu hizmeti etiğinin normatif boyutu üzerine normatif bir arastırma (temel normlar ve bu normlara göre sekillenen hukuksal-yönetsel düzenlemeler ve kurumsal mekanizmalar); Türkiye’de kamu hizmeti etiğinin kültürel boyutu üzerine görgül bir arastırma (Türk kamu yönetiminin etik olmayan davranıslarla mücadelede kültürel olarak güçlü ve zayıf yönleri); ve söz konusu normatif ve görgül arastırmalar arasındaki bağlantı.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :