Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A longitudinal analysis of the effects of task- related diversity in groups

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Existing research on diversity predominantly focuses on diversity in physical, demographic characteristics, although benefits commonly associated with diversity occur as a result of differences in task-related attributes. For task-related diversity to lead to the purported advantage of applying a diverse set of knowledge and perspectives on a task, two conditions must be met. First, team members must be aware of their differences creating diversity. Second, members must be able to manage their differences. This paper attempted to answer three questions. 1. Do members’ perceptions of task-related diversity change over time? 2. How do the interplay between diversity and conflict change over time? 3. Do group norms reduce the negative effects and enhance the positive effects of task-related diversity on conflict? It was proposed that members’ perceptions of diversity would change over time intensifying intra-group conflict experienced within the team. Diversity related group norms were proposed to moderate the relationship between diversity perceptions and intra-group conflict. A longitudinal survey study of 186 individuals from 57 teams showed that, contrary to what was hypothesized, perceptions of task-related diversity decreased over time. The results also indicate that diversity-conflict relationship intensified until about the mid-point of the groups’ existence and then declined and that group norms moderated the relationship between diversity and conflict.

Özet İngilizce :

Mevcut çeşitlilik yazını ağırlıklı olarak fiziksel, demografik niteliklerin çeşitliliği üzerinde durmuş, görev-ilintili çeşitliliği göz ardı etmiştir. Oysa, çeşitliliğe atfedilen yararlar çoğunlukla görev-ilintili niteliklerde çeşitlilikten kaynaklanmaktadır. Ancak görev-ilintili çeşitlilik de her zaman kendisinden beklenen faydaları sağlamıyabilir. Görev-ilintili çeşitliliğin farklı bilgi ve bakış açılarının göreve uygulanması sonucunu.doğurabilmesi için iki koşulun sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, takım üyeleri çeşitlilik yaratan farklılıklarının bilincinde olmalıdırlar. İkinci olarak, takım üyeleri farklılıklarını yönetebilmelidirler. Bu çalışmanın amacı 3 soruya yanıt aramaktır. 1. Takım üyelerinin görev ilintili çeşitlilik algıları zaman içinde değişir mi? 2. Çeşitlilik ve çatışma arasındaki ilişki zaman içinde nasıl değişir? 3. Takım kuralları görev ilintili çeşitliliğin olumsuz etkilerini azaltıp, olumlu etkilerini güçlendirir mi? Bu çalışmada, takım üyelerinin çeşitlilik algılarının zaman içinde değişeceği ve bunun sonucunda takımiçi çatışmanın artacağı önerilmektedir. Çeşitlilik ile ilgili takım kurallarının ise çeşitlilik-çatışma ilişkisi üzerinde değiştirici etkileri olacağı savunulmaktadır. 57 takımdan 186 kişinin katıldığı boylamsal anket çalışması sonucunda, öne sürülen hipotezlerin aksine, görev-ilintili çeşitlilik algılarının zaman içinde azaldığı saptanmıştır. Sonuçlar, ayrıca, çeşitlilik-çatışma ilişkisinin takımların ömürlerinin ortasına kadar güçlendiğini ama ondan sonra azaldığını ve takım kurallarının çeşitlilik-çatışma ilişkisini değiştirdiğini göstermektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :