Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

4814 sayılı kanun ile değişik 3167 sayılı çek hamillerinin korunması ve çekle ödemelerin düzenlenmesi hakkında kanun açısından karşılıksız çek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

1985 yılında yürürlüğe giren 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da 26.2.2003 tarih ve 4814 sayılı Kanun’la köklü değişiklikler yapılmıştır. 3167 sayılı Kanun’da yapılan en önemli değişiklik, Kanun’un 16. maddesinde söz konusu olmuş ve bu madde ile, karşılıksız çek keşide edenlere değişiklikten önceki metinde hapis cezası öngörülmekteyken bu defa çek bedeli kadar ağır para cezasına hükmedilmesi uygun görülmüştür. Kuralın istisnası olarak, bu suçtan mükerrirlere hapis cezasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 4814 sayılı Kanun’la sadece suça verilen ceza değiştirilmemiş; fail, şikayet hakkı, gecikme faizi gibi konularda da düzenleme yapılmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle, 4814 sayılı Kanun’la yapılan değişikliğin gerekçesi üzerinde durulacak ve gerekçenin kısa bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Daha sonra, 4814 sayılı Kanun’la değişik 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçu incelenecektir. Bu inceleme yapılırken, değişiklikten önceki durum ile 2001 yılında hazırlanan taslak da karşılaştırılacaktır.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

“Law On Protection Of Cheque Holders and Regulation Of Payments By Cheques” No. 3167 that was enacted in 1985 has been remarkably amended with the Law No. 4814 dated 26.2.2003. The most remarkable  amendment in Law No. 3167 was on Article 16 of the respective Law and while before the amendment, the ones who issued dud cheques were sentenced to imprisonment; it was proposed that those who issued dud cheques were to be fined in total amount dud cheque. As an exception the rule, it was proposed that those who committed the same crime for several times would be sentenced to imprisonment. Law No. 4814 not only changed the punishment of the crime but also regulated the issue in regard to doer, right to complain and delaying interest 

In this study, the rationale of amendment with Law No. 4814 shall be specified and a brief evaluation shall be made. Afterwards, the crime of issuing dud cheques shall be examined within the framework of “Law On Protection Of Cheque Holders and Regulation Of Payments By Cheques” No. 3167 amended with the Law No. 4814. During the analysis, there shall be comparisons between the situation before the amendment and draft prepared in 2001.

Anahtar kelimeler :

Check ,

Law ,

Payment ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :