Toplumbilimsel betimlemeler ve eleştirel söylem çözümlemesi bağlamında "Gelinim Olur musun?" adlı yarışmadaki dedikodu nitelikli konuşmalara yönelik bir inceleme

Kaynakça

-