Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırımcıları koruma fonu tarafından tesis edilen idari para cezası bildirim tutanaklarının niteliği

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi akabinde, idari para cezalarına karşı açılacak davalarda görevli yargı yeri idare mahkemeleri değil, sulh ceza mahkemeleri olmuştur. İdari para cezalarının ilgilisine bildirimini konu alan bildirim tutanakları ve ihbarnameler ise, ceza kararlarından farklı bir niteliğe sahiptirler. Bu duruma örnek olarak, Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından tesis edilen idari para cezası bildirim tutanakları çalışmamıza konu edilmiştir. Söz konusu bildirim tutanakları, amme alacağının ilgilisine bildirimini konu aldığından, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tesis edilen bir işlem olup, idare mahkemelerinde dava konusu edilmesi gerekmektedir. İdare mahkemeleri ise, bildirim tutanaklarına karşı açılan davaları esastan incelemek için tutanağın icrai nitelik taşıyıp taşımadığını değerlendirecektir. Bu durumda, ilgililer hakkında cebren tahsil sürecinin başlatılmasına sebep olan ve/veya para cezası kararından farklı olarak ilgililerine yükümlülük getiren bildirim tutanaklarının icrai olduğu muhakkak olduğundan, davanın esastan incelenmesi de bir gerekliliktir.

Özet İngilizce :

After the Law of Misdemeanor’s enforcement (no:5326), jurisdiction of suits filed against administrative fines, has been in charge the local criminal courts, instead of administrative courts. Notification records and declarations have a different legal nature of the administrative fines. In our study, notification records which are established by Investor Protection Fund are subjected, as an example. The notification records should be the subject of administrative judicial authorization, because their subject is the notification of the public claims to their concerned and because they have been established in accordance with the Procedure regarding the Code of Collection of Public Claims numbered 6183. Administrative courts, should evaluate if the records are executive or non-executive. Executive processes of the administration are subject judicial review. Cases brought against non-executive processes are rejected in preliminary investigation. Notification records occasion the collection in force process started and lay concerned persons under obligation. In this case, notification records are executive administrative processes which are different from the administrative fines; the examination of the merits of the case is a necessity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :