Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi mahremiyetini ihlal suçu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Devletlerin vergilendirme faaliyetleri tarih boyunca görülmüş bir uygulamadır. Vergiler devlet için önemli bir gelir kaynağı oluştururlar. Vergilendirme faaliyeti esnasında yükümlülere ilişkin kişisel ve ticari nitelikte veriler elde edilir ve saklanır. Bu bilgilerin amacı dışında kullanılması, 3. kişilere açıklanması ya da 3. kişiler tarafından öğrenilmesi yükümlü açısından maddi ve manevi zarar meydana getirebilir ya da zarar tehlikesi doğurabilir. Bunun yanında, sır olarak saklanması gereken bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde kullanılması veya açıklanması vergi idaresine duyulan güveni de sarsar. Bu sebeplerle yükümlülerin mahremiyet ve özel yaşamın gizliliği haklarını ihlal eden bu tür fiillerin yükümlülerin haklarını ve vergi idaresine duyulan güveni korumak amacıyla cezalandırılması gerekir. Türk hukuk sisteminde vergi mahremiyetini ihlal suçu Vergi Usul Kanunu’nda (md. 362) suç olarak düzenlenmiş, yaptırım açısından ise Türk Ceza Kanunu’na (md. 239) atıf yapılmıştır. Çalışmamızda söz konusu hüküm suç genel teorisi çerçevesinde incelenmiş; gerekli görülen yerlerde bazı tespit ve önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The taxation is a common practice of the states seen throughout history. The taxes constitute an important income for the states. The personal and commercial data of the tax payers is derived and preserved during this taxation activity. It can cause damages or call forth danger of damage financially and personally for the tax payer if this information is used out of its purpose or made public. On the other hand, the unlawful use or declaration of this data, which has to be kept as a secret, shakes the public confidence to the tax administration. For these reasons, this kind of acts which breach the rights to privacy and to secrecy of private life should be penalized in order to maintain the rights of the tax payers and the confidence to the tax administration and its officers. In Turkish law system, the breach of tax privacy offence is formulated as a fiscal offence in Turkish Tax Procedure Code (ar. 362) and it refers to Turkish Penal Code (ar. 239) for the sanction. In our study, this offence was examined within general theory of crime and some assessments were made regarding problematic issues. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :