Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite özerkliğinin değişen tanımı ve üniversitelerin yeniden yapılandırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Üniversiteler her dönemde devletlerin en çok ilgilendiği kurumlardan olmuştur. Yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada yükseköğretime ilişkin gerçekleştirilen tüm reformlar önemli toplumsal olayların yada dönüşümlerin ardından gerçekleştirilmektedir. Özellikle hükümetler değiştikçe, yeni gelen hükümetin öncelikli olarak reform gerçekleştirdiği alan da genel olarak eğitim, özelde yükseköğretim olmaktadır. Bir kurum olarak üniversite 21. yüzyıl ile birlikte artık anlam değiştirmekte ve yeni bir içeriğe kavuşmaktadır. Devlet ve toplum olgularının birbirinden ayrılması, üniversitelerin topluma hesap verebilir olmaları, belli kalite standartlarını sağlayamayan ve “toplum”a hizmet etmeyen üniversitenin meşruiyetini yitirmesi, üniversitelerin kurumsal geleceklerinin kısa dönemli hükümet politikalarına bağlı olması bir çok ülkede gözlemlenen durumlardır. Yazı, üniversitenin değişen yapısını, söz konusu yapının dayandığı bilgiye dayalı ekonomi olgusunu ve bu bağlamda yeniden tanımlanan üniversite özerkliğinin tıpkı hiper-gerçeklik teorisini doğrular nitelikte nasıl aslında onun anlamı ile bağdaşmayan bir içeriğe kavuştuğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The universities have always been one of the institutions that states are interested in most. Not only in Turkey, also worldwide, all the reforms on higher education are being made after the major social events or transformations. Especially when the governments change, the first field which the new government makes reform is in generally the education field and particularly the higher education field. The university as an institution in the 21st century is starting to have a new meaning. In a lot of countries, it can be observed that, the society concept has been trimmed away from the state concept, the universities have started to be accountable to the society and therefore the universities have started to lose their legality unless they serve “the society”, the institutional future of the universities are dependent much more to the short-term policies of the current governments. The article aims to reveal that the university autonomy concept has gained a new meaning which is contrary to the real university concept like proving the hyper-reality theory and aims to discuss the changes on the structure of the university by observing the knowledge based economy on which the new structure of the university depends.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :