Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Taşınmazlara ilişkin kira sözleşmelerinin içeriğinin örtülü irade beyanlarıyla değiştirilmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1, Hacettepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın adı ve konusu, taşınmaz kiralarında kira sözleşmesinin içeriğinin örtülü irade beyanlarıyla değiştirilmesidir. Bu çalışma, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun ilgili hükümlerinin mukayesesiyle birlikte hazırlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle örtülü irade beyanları açıklanmaktadır. Bundan sonra genel anlamda sözleşmenin, özel olarak da kira sözleşmesinin içeriği ortaya konulmaktadır. Daha sonra kira sözleşmelerinin içeriğinin örtülü irade beyanlarıyla değişmesi olarak kabul edilecek olay grupları ile en sonra da kira sözleşmesinin içeriğinin örtülü irade beyanlarıyla değişmesi olarak nitelendirilemeyecek bazı olay grupları açıklanmaktadır. Çalışma konumuz, 6098 Sayılı (yeni) Türk Borçlar Kanunu ile 818 Sayılı (eski) Borçlar Kanunu ve (yine yürürlükten kalkacak olan) 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun dikkate alınarak incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The name and subject of this article is changing the content of rental agreements on immovable properties by implicit declaration of intent. This study was prepared by comparing the related provisions of Turkish Code of Obligations, Law Nr. 6098, Law of Obligations, Law Nr. 818 and the Law on Rental Agreements on Immovable Properties, Law Nr. 6570. In this context, first of all, the concept of implicit declaration of intent was explained. Next, the content of contracts in general, and specifically the content of rental agreements was explained. Then, groups of events which can be deemed changing the content of rental agreements by implicit declaration of intent and later those which can not be were explained. The subject matter of this study was handled in the light of Turkish Code of Obligations, Law Nr. 6098 (The New Code), Law of Obligations, Law Nr. 818 (The Ex-code) and the Law on Rental Agreements on Immovable Properties, Law Nr. 6570 (which will cease to have effect).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :