Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali hakları veya kullanım hakkını devralanların fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunması

Yazar kurumları :
Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk ABD1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, FSEK’in 5. bölümünde düzenlenen hukuk ve ceza davalarıyla koruma altına alınmıştır. Özel hukuk bakımından fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların ihlali halinde tecavüzün ref’i (FSEK m. 66-68), tecavüzün men’i (FSEK m. 69), tazminat (FSEK m. 70/1-2) ve temin edilen kârın devri (FSEK m. 70/3) davalarını açabilmek mümkündür. Eser sahibinin hakkına yönelik bir ihlal karşında bu davalara müracaat edebileceği açıktır. Ancak bir mali hakkın veya kullanılmasının devri halinde, devralan kişilerin bu hakka yönelik bir ihlale karşı, FSEK’de düzenlenen bu davaları açıp açamayacakları Kanun’da yeterli açıklığa kavuşturulmadığı gibi bu hususta öğretide de bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada bahsettiğimiz soruna ilişkin öğreti görüşleri ve uygulama kararları ayrıntılı bir biçimde incelenecek ve sonuç bölümünde lege feranda çözüm önerisi sunulacaktır.

Özet İngilizce :

Rights over intellectual and artistic works has been put under protection by civil and criminal lawsuits that arranged on 5. part of LIPR. In case of abuse of rights over intellectual and artistic works in termsof private law, it‘s possible to present a case of revocation of aggression (66-68 item of LIPR), prohibition of aggression (69 item of LIPR), indemnity (70/1-2 item of LIPR) and supplied profit transfer (70/3 item of LIPR). It‘s clear that applying to these lawsuits in the face of aggression for right of author. But in case of transfer of a financial right or using, in the face of a aggression for this right by assignees, there isn‘t a consent about they whether present a case or not that arranged in LIPR in a respect or a doctrine and hasn‘t clarified this matter in the law. Doctrine views and application decisions related to mentioned problem in this study will be considered detailedly and will be offered a lege feranda solution on conclusion part.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :