Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukukun ekonomik analizi ve nesnellik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hazine Avukatı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Richard Posner’a göre epistemoloji, ontoloji, hermeneutik ve gelenekçilik hukuki nesnelliği sağlayabilme yeterliliğinden yoksundur. Posner, kendi “pragmatist manifesto”sunun ve hukukun ekonomik analizinin nesnelliği sağlayabileceği düşüncesindedir. Bu çalışmada Posner’ın görüşlerinin hukuki nesnelliği sağlayıp sağlayamayacağı incelenmiştir. Öncelikle Posner’ın hukuki pragmatizmindeki antitemeldenciliği ve formalizm karşıtlığı sebebiyle hukuki belirsizlik tehlikesine işaret edilmiş, sonra ise Posner’ın sonuçsalcılık ve refah maksimizasyonu ilkesiyle hukuki belirsizlikten çıkışı ve hukuki nesnelliği sağladığı iddiası izlenmiştir. Posner’ın sonuçsalcılığına ve hukukun ekonomik analizine yönelik eleştiriler rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz incelemede Posner’ın önerisinin metodolojik olarak yetersiz olması nedeniyle hukuki nesnelliği sağlayamadığı sonucuna varılmıştır. Hukuki nesnelliği sağlayamamasının yanı sıra ayrıca görülmüştür ki, Posner’ın önerisi adil bir hukuki sistem için de elverişli değildir.

Özet İngilizce :

According to Richard Posner, epistemology, ontology, hermeneutics, and traditionalism lacks competence to provide legal objectivity. Posner claims that his “pragmatic manifesto” and the economic analysis of law can provide the legal objectivity. In this study investigated that if Posner’s claim might realized legal objectivity. Primarily, indicated that; due to anti-foundationalism and anti-formalism Posner’s legal pragmatism was in the danger of legal uncertainty. And then discussed that; according to Posner consequentialism and principle of wealth maximization inhibit legal uncertainty and provide to legal objectivity. The guidance with the criticisms of the economic analysis of law and the consequentialism realized that Posner’s proposal can not provide legal objectivity due to a lack of methodology. In addition that, Posner’s proposal is not conducive to a fair legal system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :