Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuka aykırı hayvan deneyleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca; hayvanlar üzerine yapılan fiziksel yada psikolojik acı çekmeye sebep olan deneyler hayvanların haklarının ihlalidir. Türk Hayvanları Koruma Kanunu’nun 9. maddesine göre; hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar. Tıbbî ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakılması ve barındırılması esastır. Başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılabilir. Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına kendi 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In accordance with the Universal Declaration of Animal Rights; experiments on animals entailing physical or psychological suffering violate the rights of animals. According to article 9 of the Turkish Animal Protection Code; animals cannot be used for non-scientific diagnosis, treatment or experiments. It is a principle that only medical and scientific experiments can be carried out, these will be performed in such a manner as to protect the animals and the animals to be used in these experiments will be cared for and sheltered in a suitable manner. Where there is no other option, animals can be used for testing in scientific studies. In organizations and institutions which will carry out animal testing, they will be permitted to do so by ethical committees established or to be established by them. The study will define the experiment on animal and will attempt on analysis of problem areas.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :