Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu tasarısı: ingiltere’deki düzenlemeler ile karşılaştırmalı bir inceleme

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku ABD1
Görüntülenme :
269
DOI :
Özet Türkçe :

2003 ve 2008 yılı Ulusal Programları’nda, alternatif uyuşmazlık çözümü alanındaki Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırma hedefine yer verilmektedir. Bu kapsamda, 2008 yılında hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, günümüz itibari ile yasalaşmayı beklemektedir. Özetle, Kanun Tasarısı, özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk yönteminin kullanımını ve arabuluculuk mesleğine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Çalışmada, Kanun Tasarısı’nın İngiltere’deki benzeri düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. İlk kısımda, arabuluculuk süreci üzerinde durulmakta ve her iki ülke arasındaki düzenlemelerin, düzenleme yöntemi ve kapsamı, arabuluculuk kullanımının teşvikine etkisi ve düzenlemelere etki eden etmenler açısından farklılıklar içerdiği iddiasında bulunulmaktadır. İkinci bölümde ise, arabulucuların mesleki faaliyetine ilişkin düzenlemeler incelenmekte ve her iki ülke arasında mesleğe kabul şartları arasında yer alan farklılıklar üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

In the National Programmes of 2003 and 2008, Turkey claimed its willingness for harmonization with EU acquits in the field of alternative dispute resolution. In this regard, Turkish Draft Law on Mediation of Civil Disputes was completed in 2008 and as of today it has been waiting before Turkish Parliament for enactment. In brief, Draft Law regulates mediation process in the resolution of civil disputes and meditation profession. The Article aims to examine Draft Law and parallel regulations in United Kingdom, in a comparative way. Part I focuses on mediation process and asserts that there are differences between these two states concerning the methods and the scope of regulations, their effects’ on the promotion of mediation and factors affecting these processes. Part II examines the regulation for professional activities of mediators and the differences between states regarding the conditions for acceptance into profession.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :