Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Google’ın yeni gizlilik politikası google inc. tarafından 1 mart 2012 tarihinde yayımlanan politikasının kişisel verilerin korunması ilkeleri ile uyumluluğu ve avrupa birliği’nin 95/46/ec sayılı veri koruma direktifi açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Mezunu1
Görüntülenme :
266
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayarların yaygın kullanılması ve internet kullanımının artmasıyla birlikte büyük miktardaki verileri çok hızlı şekilde işleme ve iletme kapasitelerinin olması, verilerin güvenli bir şekilde, doğru ve tam olarak saklanması gerekliliğini doğurmuştur. Ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kişisel verilerin korunması konusunda düzenleme 2010 yılında yapılan değişiklik ile Anayasamızın özel yaşamın gizliliğini düzenleyen 20. maddesinin ikinci fıkrasına eklenerek yapılmıştır. Öte yandan, Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde kişisel veriler kanun yolu ile koruma altına alınmış, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi 13.12.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Direktif ile AB üyesi olmayan ülkelerin AB üyesi ülkelerden veri transferi yapabilmesi için Direktifte belirtilen ilkelere uyarak “Güvenli Ülke” konumuna gelmiş olmaları şartı aranmaktadır. 1998 yılında “Google Inc.” hayata geçirilerek bugün dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olmuştur. Google Inc. şirketinin büyüme sürecine bakıldığında, Google arama hizmetinden hareketle kullanıcıların bilgilerine erişim sağlayarak, internet üzerinden neye ne kadar tıklandığı vs. gibi bilgileri, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarının bir profilini çıkarmaya çalışarak ve bunu da kullanıcılarla IP adreslerini ilişkilendirerek toplamaktadır. Bu nedenle Google, kişisel verilerin korunması noktasında en çok eleştiriyi alan şirketlerden biri konumuna gelmiş ve Uluslararası Gizlilik Örgütü‘nün “Gizlilik Muhalifi” olarak nitelendirdiği şirketler arasındadır. Bu listede Google, gizlilik güvenilirliği en düşük kurumlar arasında yer almış mevcut konumuyla bu derecedeki tek şirkettir. Google 1 Mart 2012 tarihinde yayımladığı gizlilik politikası çerçevesinde kullanıcılarının Google servislerini kullanmak için verdiği kişisel verileri de Google’ın diğer servisleri ile birleştirmekte bu da Google’ın topladığı verileri hangi Google servisi için ne şekilde, nerede, ne kadarının hangi amaçla kullanıldığının, hangi kişilerle, ne için, ne kadarının paylaşıldığının tahmin edilememesine yol açmaktadır. Avrupa Birliği Veri Koruma Otoriteleri tarafından kullandığı araçların sınırsız veri toplanması sonucunu doğurması açısından da Google pek çok uyarı almıştır. Bu çalışma ile Google’ın 1 Mart 2012 tarihli gizlilik politikası ve yarattığı sorunlar, Avrupa Birliği 95/46/ EC sayılı yönergesinde belirtilen ilkelere bağlılığı tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Since the usage of internet and computers has increased and having very fast sharing and processing capacities it became necessary to provide the data kept in safe, accurate and true. In our country there isn’t any special regulation on data protection and it has only engaged in our constitution with an addition to the Article 20/2 which regulates the security of private life. On the other hand, today in every EU countries protection of personal data is guaranteed by law and the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council has entered into force on 13.12.1995. These countries and the non- EU countries which contacts with EU countries about data transportation have to rely on the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council and have to be a “Secure Country.” In 1998, “Google Inc.” has brought into life and become the most fast growing cooperation. According to the development period of Google Inc., Google is not only acting as a search machine. Google collects personal data by using services to access user’s data such as checking how many people clicks on what, profiling their consumption behaviors by matching identifiable IP addresses related to users. Therefore, Google has become the most criticized company about data protection. In addition, the International Privacy Organization defined Google as Privacy Opponent. Google is listed as the most and the only one unsecure company about the security of data in the International Privacy Organization’s list. In the respect of 1 March 2012 privacy policy of Google; Google combines the data of its users with other Google services and it is not predictable how, where, how much and for which purposes the obtained data is used for which services of Google. In other words, it is not clear that the data is collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a way incompatible with those purposes. Google has received many warnings to change its privacy policy since it uses tools that cause unlimited data collection from European Union data protection authorities. The paper discusses that Google’s new privacy policy and its problems which is published on 1 March 2012 and compatibility with the principles on the Directive 95/46/EC of the European Parliament and Of the Council.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :