Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Equitable estoppel and cisg

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilkent University, LL.M1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Equitable estoppel is one of the most important doctrines in the Common Law Jurisdictions. The concept of estoppel which can be seen as one of the crucial principles of the public international law and the international commercial law, is aimed to protect one party from being harmed as a result of the other party’s contradictory deeds, statements or promises. Although the Civil Law does not contain an estoppel doctrine, it contains several basic principles that serve to the same goal which can be summarized as to achieve justice through equity. This study examines whether the doctrine of equitable estoppel can be found compatible with the CISG (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) which targets to facilitate international trade and to create uniformity in its application.

Özet İngilizce :

Equitable estoppel Comman Law Sistemi’ne dahil olan yargı çevrelerince benimsenen en önemli doktrinlerden biridir. Devletler genel hukuku ile uluslararası ticaret hukukunda mevcut olan can alıcı ilkelerden birisi olarak görülebilen “estoppel” kavramı, bir tarafın çelişkili eylem, beyan ya da vaatlerinden dolayı karşı tarafın zarar görmesini engelleme amacı taşımaktadır. Söz konusu doktrin Kıt’a Avrupası Hukuk Sistemi’nde yer almamakla birlikte, bu hukuk sistemi de “estoppel” ile aynı amaca hizmet eden çeşitli temel ilkeleri içerisinde barındırır. Bu çalışmada “equitable estoppel” doktrininin uluslararası ticareti kolaylaştırma ve uygulamada yeknesaklık sağlama amacını taşıyan “CISG ” (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) ile bağdaşıp bağdaşmayacağı tartışılmaktadır

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :