Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasa mahkemesinin 14.01.2010 tarihli kararı çerçevesinde yargı harçlarına ilişkin bazı sorunlar ve güncel gelişmeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Yargı harçlarının, hak arama özgürlüğünü engelleyecek tutarda ve nitelikte olmaması gerekir. Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi, Harçlar Kanununun “Karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez” şeklindeki hükmünü hak arama özgürlüğüne aykırı bularak iptal etmiştir. Ancak, aynı Kanunun 32’nci maddesinde yer alan “Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz” şeklindeki hükmün iptali talebini reddetmiştir. Bu maddede yer alan “müteakip işlemler” kavramı uygulamada farklı şekillerde yorumlanmış, bu nedenle birtakım tereddütler meydana getirmiştir. Bunun üzerine daha sonra Harçlar Kanununun 28’inci maddesine “Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez” hükmü eklenmiştir. Ancak, bu Kanun değişikliğine rağmen uygulamada bazı mahkemeler, karar ve ilam harcı ödenmeden ilgiliye ilam vermemekte, bazı icra daireleri ise ilamın icrası talebini kabul etmemektedir. Bu tutum açıkça Kanuna aykırıdır. Çalışmamızda, yargı harçlarına ilişkin bazı sorunlar ve Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararı incelenecektir.

Özet İngilizce :

Court fees should not be in the amount and nature that they prevent the freedom of seeking your rights and justice. In this regard, the Constitutional Court has cancelled the provision of the Law on Fees which states that the “judicial decree shall not be given to the individual concerned until the fees for the decision and the

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :