Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Acentenin denkleştirme istemine ve rekabet yasağı anlaşmasına ilişkin hükümlerin 6102 sayılı türk ticaret kanunu’nun 103(1). maddesinde sayılanlar hakkında uygulanırlığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku ABD1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK olarak anılacaktır) 122. maddesinde denkleştirme istemi, 123. maddesinde ise, rekabet yasağı anlaşması hükme bağlanmıştır. Böylece, TTK’nin Birinci Kitabının Yedinci Kısmında ilk defa düzenlenen, denkleştirme istemine ilişkin 122. ve rekabet yasağı anlaşmasına ilişkin 123. maddenin, 103(1). madde ile ilişkisi gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, acente olmamakla birlikte, acentelik hükümlerine tâbi tutulan kimselerin denkleştirme istemi ve rekabet yasağı anlaşmasına ilişkin 122 ve 123. maddeden yararlanıp yararlanmayacağı incelenecektir. Çalışmamız, genel olarak, TTK’nin 103(1). maddesinin içeriği, maddede sayılanlar hakkında denkleştirme istemini düzenleyen 122. maddenin ve rekabet yasağı anlaşmasını düzenleyen 123. maddenin uygulanıp uygulanmayacağı başlıkları altında derinleştirilecektir.

Özet İngilizce :

Referring to Article 122 of Turkish Commercial Code (hereinafter referred as TCC) which is going to go in effect on July 01, 2012, the request for adjustment and the agreement for the prohibition of competition in Article 122 of TCC was resolved. Thus, the relationship between Article 122 of TCC for the adjustments to be made and Article 123 concerning the agreement of prohibition of competition included in Section 7 of Volume 1 TCC is first discussed. This study reviews whether the persons, although not agencies, but subject to the terms of agencies are to benefit from requests for adjustments and prohibition from competition. Our study will analyze in depth the contents of the Article 103(1) of TCC, Article 122 arranging the claims for adjustments for cases listed in Article 103(1) and Article 123 for the agreement to be concluded for prohibition from competition.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :