Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Acente kavramı ve acentelik sözleşmesinden doğan hak ve borçları

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku ABD1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ticareti büyük oranda üretici ile tüketici arasında tacire bağımlı ya da bağımsız olarak hareket eden aracıların faaliyetlerine dayanmaktadır. Acente bu süreç içersinde tacirden bağımsız fakat sürekli olarak tacir nam ve hesabına sözleşmeler akdederek ya da bu sözleşmelere aracılık ederek hizmet sunmaktadır. Acentelik ilişkisi, müvekkilinin ticari faaliyet sahasını ilgilendiren bir işin görülmesi ihtiyacına yöneldiğinden alelade hizmet veya vekâlet ilişkisinden ayrılmak istenmiştir. Hangi hukuk sisteminde olursa olsun acentelik ticari bir ilişki yaratmaktadır. Fakat acente kavramının içeriği ve anlamı bir hukuk sisteminden diğerine farklılık göstermektedir. Bu nedenle acenteye tanınan hak ve borçların muhatabı da farklı özellikler sergilemektedir. İşte bu çalışma acente kavramını ve acentelik sözleşmesinden doğan hak ve borçları karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği düzenlemeleri ile özellikle Almanya ve İsviçre’deki acentelik hükümleri halen yürürlükte olan ve 01 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek Türk Ticaret Kanunu hükümleri karşılaştırılacaktır.

Özet İngilizce :

Global trade is substantially based on facilities served by intermediaries during the process of supply and demand. Intermediary may be under principal’s direct control or may itself be an independent enterprise. In the said process, commercial agent as a “self employed” intermediary, serves with continuing authority to negotiate and conclude such transactions on behalf of and in the name of its’ principal. Since the commercial agent fulfills the requirements of the principal’s commercial expectations, the relationship between commercial agent and the principal is totally different than those in labor contract or any other contract that may lead to empower to act on someone’s behalf. Therefore the relationship is accepted to constitute a commercial relationship in every legal system however the concept and the meaning attributed to commercial agent is diverse in different national laws. The subject of the rights and duties (obligations) that is derived from commercial agency contract consequently may vary from one legal system to another. Herein this paper, a comparative analyze upon commercial agency term and contract that unites the rights and obligations of commercial agent is selected as an aim. In this manner, provisions stipulated in European Union Law and European Law particularly in German “Handelsgesetzbuch” and Swiss “Obligationenrecht” will be compared with Turkish Trade Law currently in force and new provisions codified by Law 6102 which is going to be in force by 1st of July, 2012.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :