Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1982 anayasasında başbakan

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusunu, 1982 Anayasasının hükümleri ışığında başbakanlık makamının incelenmesi oluşturmaktadır. Anayasamız yürütme organı içerisinde Cumhurbaşkanını güçlendirmeye çalışmış olsa da, Başbakana da çok önemli görevler ve sorumluluklar yüklemiştir. Siyasal tarihimize baktığımızda, özellikle koalisyon hükümetlerinin görevde olmadıkları zamanlarda, Başbakanların sistem içerisindeki ağırlıklarının daha da arttığı görülmektedir. Çalışma, Başbakanın göreve atanması, görev ve yetkileri, görevinin sona ermesi, sorumluluğu ve başbakana vekâlet şeklinde beş ana bölümden oluşmaktadır. Konular genel hatlarıyla incelenmiş ve gerekli görüldüğü oranda tarihsel örnekler üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

The subject of this study is to examine the prime minister of Turkey under the light of the provisions of the 1982 Constitution. Even though the 1982 Constitution aimed to strenghten the President of the Republic, it also gives very important duties and responsibilities to the Prime Minister. As we look our political history, we can see the expandation of the Prime Minister’s significance in the system, especially in the lack of coalition government. This article consists of five main parts as the appointment, duties and authority, termination of the duty, responsibility and the representation of the prime minister. The topics are examined in general terms and historical examples are emphasised when necessary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :