REÎSÜ'L-HATTATÎN HATTAT HASAN ÇELEBİ

Öz ÖzKur'an ilimlerini tahsil maksadıyla1954'te İstanbul'a giden Hasan Çelebi, 1964 yılında Taşçı Yusuf Ustavesilesiyle Halim Efendi’den hüsn-i hat çalışmaya başladı. Yaklaşık dört ayHalim Efendi ile meşk eden Çelebi, Halim Efendi’nin vefatıyla bir müddet hocasızkaldıktan sonra Hamid Bey’le çalışmaya başladı ve altı yıl sonra Hamid Bey’densülüs-nesih icâzetnâmesi aldı. 1966 yılında ise Hattat Kemal Batanay’dan rik’ave ta‘lik meşk ederek icâzetnâme aldı. 2008 yılında Kültür Bakanlığı tarafındanSanata Hizmet Ödülü, 2011’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nüalmaya hak kazandı. UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazineleri UlusalEnvanteri’nde” adı anıldı. 2013 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesitarafından “fahri doktora” unvanı verildi. Ayrıca 16 Mayıs 2016tarihinde Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen “Dede Korkut Bilim,Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” töreninde Geleneksel Sanatlar Ödülü,Reis'ül-Hattatin Hasan Çelebi’ye verildi. 

Kaynakça

Alparslan, Ali, (1999), Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul.

Burckhardt, Titus, (2005), İslam Sanatı, çev. Turan Koç, İstanbul.

Çelebi, Hasan, (2003), Hattın Çelebisi Hasan Çelebi, Tarih ve Tabiat Vakfı (TATAV) Yayınları, İstanbul

Derman, Uğur, (1992), “Hat Sanatında Osmanlı Devri,” İslâm Kültür Mirâsında Hat Sanatı, IRCICA, İstanbul.

“Hamid Bey”, (1982), Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul.

“Hat”, (1995), Sabancı Koleksiyonu, İstanbul.

“Hat”, (1997), DİA, Ankara.