ORHAN PEKER VE TÜRK RESİM SANATINDAKİ YERİ

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk resim sanatının gelişiminde, Avrupa’da ortaya çıkan akımlar ve bu akımlardan etkilenen Türk ressamlarının çalışmaları büyük rol oynamıştır. Etkilendikleri sanat üsluplarını belli bir çatı altında toplama istekleri, resim sanatımızda grupların ortaya çıktığı bir dönemi başlatmıştır. Bu dönem içerisinde 1950’li yıllarda kurulan “On’lar Grubu” gerek kuruluş amacındaki yöresel ve halk sanatının resmimizdeki uyanışını ele alması gerekse sanatçıların birbirine bağlı resim yapma anlayışları bu grubu diğer gruplardan ayırmaktadır. On’lar grubu içerisinde özgürlükçü tavrıyla öne çıkan ve Türk resim sanatında ekspresyonizmin en güzel örneklerini veren ve 1927 yılında Trabzon’da köklü bir aileden gelen Orhan Peker’in lekesel ve soyutlayıcı resim anlayışı Türk resim sanatında onu önemli bir yere getirmiştir. Bu makalede On’lar Grubunun kurucu kadrosunda yer alan Orhan Peker’in hayatı, sanatçı kişiliği ve eserleri değerlendirilmiştir.

Orhan Peker and His Place in Turkish Painting Art

Turkish painters influenced by the movements emerged in Europe have had a significant role in the development of Turkish Painting Art after the declaration of the republic. Painters’ desire to gather art forms they were influenced under the same roof led to the emergence of groups in Turkish painting. “The Group 10” founded in 1950s in that time is different from other groups in terms of localness-oriented in its establishment, awakening of folk art in painting and the group members’ interconnected paintings. Orhan Peker born in 1927 in an extended family in Trabzon was the prominent and liberal figure in that group. He gave the most important examples of expressionism in Turkish Painting Art and his blotting and abstractive painting technique brought him into an important place in Turkish Painting. In this study, the life of Orhan Peker, one of the founders of The Group 10, his art and his works have been evaluated.

Kaynakça

Edgü, F. (1993) Cornelius’a Mektuplar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Elibal, G.(1966) “Yılın Ressamı Orhan Peker”, Cumhuriyet, İstanbul,

Erol, T. (2002) “Orhan Peker Ressam”, 1927-1978, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul.

Giray, K. (2006) Orhan Peker, Beşiktaş Belediyesi Sanat Yayınları. İstanbul.

Güler, A,(2002) Orhan Peker, 1927-1978, Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul.

Küçükerman, Ö, (2002) Orhan Peker’in Özgeçmişi, İstanbul.

Küçükerman Ö, Berk İ, (1994), Ressam Orhan Peker, Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul.

Peker, O. (1995) İspanyol Defteri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Tansuğ, S. (1995) Türk Resminde Yeni Dönem, İstanbul.

Tansuğ, S. (2012) Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul.