ORDU'DA YENİ TESPİT EDİLEN AHŞAP CAMİLER

Öz Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, uzun bir tarihi geçmişe sahip olan ve eskiden "Kotyora" olarak bilinen Ordu, 1071 'deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden Danişmentlilerin egemenlik sahasında kalmıştır. Daha sonra "Canik" olarak kaynaklarda zikredilen bölgede Taceddinoğulları (Samsun ve Çarşamba dolayları) ve Hacıemiroğulları (Ordu mıntıkası) Beylikleri hüküm sürmüştür. 1427 yılında Osmanlı Devleti'nin eline geçen Ordu'daki ahşap yapılar, dikkat çeken mimari eserlerdir. Bunlardan bir grubu da Fatsa Aşağıyavaş Köyü, Kumru Şenyurt Köyü, Perşembe Soğukpınar Köyü Hatipli Mahallesi, Ünye Kabadirek ile Akkuş Çaldere Köyü Camiieri oluşturmaktadır.