Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası ceza mahkemesi ve terör suçları açmazı: çözüm açısından bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ulş., Per.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Yüz yılı aşan bir geçmişe sahip Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) düşüncesi nihayet 1998 yılında Roma Konferansı ile şekillendirilebilmiş ve 2002 yılında Mahkeme'nin kurulması ile birlikte hayata geçirilmiştir. Bu süreçte terörizm, Soğuk Savaş sonrası dönemin en önemli güvenlik risklerinden birisi haline gelmiş ve giderek uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Bu kapsamda uluslararası terörizmle mücadele açısından, terör suçlarının da Mahkeme'nin yargı kapsamına alınmasına dair girişimler söz konusu olmuş, ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bu çalışmada öncelikle UCM düşüncesi'nin tarihsel gelişimine yer verilecek, ardından UCM'nin "kuruluş süreci" ve "terör suçları" ele alınacaktır. Son olarak terör suçlarının da insanlığa karşı bir suç olarak kabul edilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, muhtelif terör olaylarıyla Roma Statüsü'nün 7. maddesi karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

The idea of an International Criminal Court (ICC), which has a history of over one century, was finally shaped in the Rome Conference in 1998 and implemented with the establishment of the Court in 2002. Within this process, terrorism has become one of the most serious security risks of the post-Cold War era and has gradually had an international characteristic. In this context, there have been attempts to include terrorist offenses in the scope of jurisdiction of the Court in order to war on international terrorism; however, they have remained inconclusive. This study will cover the historical development of ICC idea, the establishment process of ICC, and terrorist offences. Based on the idea that terrorist offences should be accepted as crimes against humanity, the study will finally analyze different types of terrorist offences according to the Article 7 of Rome Statute.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :