Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimlik ve güvenlik ilişkisine konstrüktivist bir yaklaşım: “kimliğin güvenliği” ve “güvenliğin kimliği”

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası iliskilerde "sosyal insa"nın ve "etkilesim"in önemine dikkat çeken konstrüktivist (insacı) yaklasım, geleneksel teorilerin güvenlik ve dıs politika kavramlarına yükledigi anlamların yeniden gözden geçirilmesi gerektigi iddiasındadır. Konstrüktivistlere göre, kültür ve kimlik gibi soyut unsurlar, güvenlik ve dıs politika analizleri üzerinde, uzun yıllar ihmal edilmis olan, degistirici ve dönüstürücü bir etkiye sahiptir. Konstrüktivist varsayımlardan yola çıkarak, kimlik ve güvenlik algısının birbiri ile olan yakın iliskisine odaklanan bu makale, devletlerin ortaya koydugu dıs politikaların, bu iki temel unsur arasındaki etkilesim çerçevesinde analiz edilmesi gerektigini öne sürmektedir. Devletin "insansılastırılmasının" mümkün oldugu inancından hareketle, makale, bireyin kimligi ve güvenlige dair algısı arasındaki etkilesimin bir benzerinin, devletin kimligi ve güvenlige dair algısı arasında yasandıgını ortaya koymakta ve dıs politika analizinde "kimligin güvenligi" kadar, "güvenligin kimligi"nin de önem arz ettigini ileri sürerek, Uluslararası liskiler literatürüne özgün bir katkı saglamaya çalısmaktadır.

Özet İngilizce :

The constructivist approach, which attaches significance to "social construction" and "interaction" in international relations, claims that the meanings that are given by the traditional theories to the concepts of security and foreign policy must be reconsidered. According to the constructivists, abstract elements like culture and identity have a modifying and transformative effect on security and foreign policy analyses, which had long been ignored. Through constructivist presumptions, this article focuses on the close relationship between identity and security perception and claims that the foreign policies of the states must be analyzed in frame of the interaction between these two basic elements. Relying on the idea that the "anthropomorphization" of the state is possible, this article presents that a similar version of the interaction between an individual's identity and security perception is being experienced between the identity and security perception of a state and aims to make a unique contribution to the IR literature by claiming that "the identity of the security" is as significant as "the security of the identity" in foreign policy analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :