Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Proaktif halkla ilişkiler faaliyeti olarak jandarma hizmeti

Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Jandarma hizmetinin bir proaktif halkla ilişkiler uygulaması olarak değerlendirilmesi konu edilmektedir. Halkla ilişkiler mal ya da hizmet üretmek için kurulan bir örgütün kamuları ile arasında güven, onay ve rızaya dayalı, iletişim temelinde olumlu ilişkileri kurma ve sürdürme amacıyla planlanan sistemli faaliyetlerin toplamıdır. Bu anlamda, proaktif halkla ilişkiler, örgütün kamuları ile arasında sağlanmaya çalışılan bu olumlu ilişkileri sekteye uğratan olumsuzlukların, ortaya çıkmadan öngörülerek önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalardır. Halkla ilişkilerin Jandarma hizmetinin yürütülmesine sağladığı olumlu katkıların ortaya konulması bu çalışmanın amaçlarından birisidir. Bununla birlikte, bir proaktif halkla ilişkiler uygulaması olarak Jandarma hizmetinin halk ve Jandarma arasındaki ilişkilere sağlayacağı katkılar ve olası sorunların öngörülebilirliğinin, Jandarma hizmetinin halk nezdindeki algısını olumlu yönde etkileyeceği varsayılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, Gendarmeria services is subject to assessment as a proactive public relations exercises. Public relations is a sum of an organization activaties that is established to produce goods or services. Public relations is also systemically planned activities which is establish to set maintain positive relationships on the basis of communication between that organization and its target groups using based mutual trust, approval and consent. In this sense, we assume that proactive public relations is a kind of activities which aims to prevent of these positive relationship between organization and its target groups before any disturption may occured their good relationships. To reveal a positive effects of public relations to the services of gendarmerie is one of the main aims of this study. However, we assumed that as the application of a proactive public relations service of the gendarmerie provides to solve potential problems between public and gendarmerie and this proactive public relations effects positively the perception of the people on gendarmerie's foundation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :