Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırım projelerinde risk analizi ve değerlemesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan MYO1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşen dünyada rekabetin bilgiye dayalı olarak devamlı artması firmaların mevcut kaynaklarını optimal bir şekilde yüksek getirili yatırımlara dönüştürme çabasını zorunlu kılmaktadır. Belirsizlik ve risk şartları altında gerçekleştirilecek olan bu yatırımlar, geleceğe yönelik olarak getiri sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Hem sahip olunan kaynakların kısıtlı olması hem de geleceğin belirsiz olması firmaların yapacakları yatırımların risk analizinin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Firmalar içinde bulundukları mevcut durum çerçevesinde hangi yatırımın daha karlı olacağını projenin temel parametrelerini esas alarak değerlendirmek zorundadırlar. Ayrıca bilgi çağı olan günümüzde doğru bilginin elde edilmesinde zaman ve maliyet tasarrufu da firmaların amaçları arasındadır. Firmalar alternatif projeleri minimum zaman, maksimum hız ve en güvenilir sonuçları elde edecek biçimde değerlendirip analiz sonuçlarını elde etmek ve bu doğrultuda yatırımlarını gerçekleştirmek zorundadır. Bu ise risk analizi ile mümkündür. Risk analizinde klasik metotlar, istatistiki metotlar ve doğrusal programlama kullanılarak bir değerlendirme yapmak mümkündür. Bu çalışma, bir yatırım projesinin değerlendirilmesi sürecinde muhtemel risklerin belirlenmesinde kullanılan ve minimum maliyet içeren klasik yöntemlerin incelenmesi, ve yatırım kısıtları altında hangi yöntemin yatırımın niteliğine bağlı olarak yatırımcı açısından optimal yatırımın seçiminde kullanılabilir olduğunun ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

In the globalized world, due to the continuous increase in competition parallel to the increase in information, firms have to transform their existing sources into high return investments. Investments that will be done under uncertainty and risky conditions are performed in order to provide future benefits. Since sources are limited and future is uncertain, having risk analysis for investments is required. In the framework of the existing conditions, firms have to decide more profitable investments by taking into account basic parameters of regarding projects. Furthermore, to obtain the correct information in today's information era, time and cost saving are among the objectives of the firms. Firms have to evaluate alternative projects to achieve the most trustable results with maximum speed by minimum time spending and obtain analysis results and they have to do their investments in this direction. But, this is possible through risk analysis. In risk analysis, valuation is possible by using classical methods, statistical methods and linear programming. This study aims to examine classical methods which are used to determine possible risks during the valuation process of an investment project with minimum costs and to assert due to the quality of investment under the existing investment boundaries which method is usable for deciding the optimal investment in terms of the investor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :