Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin köyden kente göç sorunu

Yazar kurumları :
Atatürk Üniv.İspir Hamza Polat MYO1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de 1950'li yıllarda başlayan köyden kente göç, daha sonraki yıllarda ciddi bir ülke sorunu haline gelmiştir. Bu göçler, nedenleri ve sonuçları ile birlikte Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısını etkileyen ve değiştiren önemli bir toplumsal olay olarak kabul edilmektedir. Türkiye'nin birçok sorunu ile doğrudan ve dolaylı ilişkisi bulunan köyden kente göçler, tam olarak anlaşılamadan Türkiye'nin diğer sorunlarına akılcı ve kalıcı çözümler üretmek oldukça zor görülmektedir. Bu gerçekten hareket edilerek bu çalışmada, Türkiye'deki köyden kente göçün nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri üzerinde durulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The migration to city from village in Turkey when has been began since 1950s, has been begun to became serious problem. The migrations are accepted as a communal event that is affected the economic, social and politic structure of Turkey together it's the causes and results. It is seen very difficult to generate to rationalist and permanent recipes because it is registered literally to the migrations that is relation direct and indirect with the some problems of Turkey. In this study is aimed emphasize to causes and results of the migration to city from village in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :