Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tr90 düzey 2 bölgesi kalkınma programında yer alan illerde faaliyet gösteren imalatçı firmalarda sermaye bütçelemesi uygulamaları

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı; TR90 Düzey 2 Kalkınma Programında yer alan 6 ildeki (Artvin, Giresun, Gümüshane, Ordu, Rize ve Trabzon) imalatçı firmaların sermaye bütçelemesi sürecindeki tutumlarını arastırmaktır. Bu amaçla anket formu hazırlanmıs ve bu 6 ildeki toplam 71 imalatçı firmaya uygulanmıstır. Çalısmadan elde edilen bulgulara göre; 6 ilde faaliyet gösteren imalatçı firmalar arasında yatırım projesi değerlendirmede en çok kullanılan yöntem; geri ödeme süresidir. Sermaye maliyeti hesaplanmasında firmaların en çok kullandığı maliyet; borç maliyetidir. Firmaların yatırım projesinin gelecekte sağlayacağı nakit akısını hesaplamada ise en çok satısların yüzdesi yöntemini kullandıkları belirlenmistir. Yatırım projesi değerlendirmede riskin dikkate alınması hususunda olasılık analizi firmalarca en çok kullanılan analiz yöntemidir. Ayrıca yapılan istatistiksel analiz sonucu, eğitim düzeyi ile yatırım projesi değerlendirme yöntemlerinin kullanımı arasında anlamlı bir iliski elde edilememistir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is analyzing the approach of firms’ capital budgeting in 6 cities (Artvin, Giresun, Gümüshane, Ordu, Rize and Trabzon) which are involved in TR90 Level 2 Development Programme. For this purpose a survey form has been prepared and applied to 71 manufacturing firms in these 6 cities. Findings from this study; commonly used method is payback period method for evaluating the investment project among these firms in 6 cities. Calculating the cost of capital, firms commonly use cost of debt. It is determined that firms are primarily using percentage of sales method for calculating the cash flow in the future from investment project. Evaluating the investment project, firms primarily use scenario analysis method for considering the risk. Also as a result of statistical analysis, it is identified that there isn’t any meaningful relation among educational level and using the scientific project evaluating methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :