Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sorumluluk bağlamında iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk: sosyal psikolojik bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

İş yaşamının ahlâki ilkelere dayandırılması, firmaların sorumsuz uygulamalarından kaynaklanan sorunların önlenmesi ve kamusal bir faydanın sağlanması bakımından kilit önemdedir. İş ahlâkı özelde iş yaşamının, genelde kamusal yaşamın istikrarlılığının da temel koşullarından biridir. Böylece, iş ahlâkının sosyo-ekonomik ilişkiler sistemine egemen olması rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, vurgunculuk, her şeye rağmen kâr vb. biçimlerde dışa vuran toplumsal yozlaşmayı önleyici niteliktedir. İş ahlâkı, özelde firma için de çok yönlü getirilerin ana kaynağı durumundadır. Bu nedenle, iş ahlâkının sosyo-ekonomik süreçte aktif olarak varolması kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Constructining of the business life on the ethical principles has a key importance in preventing these problems which are created by firms' irresponsible applications and in acquiring a publican benefit. The business ethics is also one of the basic conditions of publican life stability in general and of business life in special. Because, the dominance of business ethics on the system of socio-economical relations has quality of preventing bribe, embezzlement, protection, speculation, profit despite everything that reveals itself as examples of social undoing. The business ethic is the main source of multisided benefits for the firms too. For this reason existing of the business ethics actively in the socio-economical process has become the unavoidable necessity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :