Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik yıldırma (mobbıng) üzerine nitel bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerde çalışanlara yapılan her türlü baskı ve zorlama davranışı olarak değerlendirilebilecek olan psikolojik yıldırma (mobbing), bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel olarak büyük zararlar görmesine neden olmaktadır. Bu zararın en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılmasında kurban/mağdur kadar toplumun tüm kesimlerine sorumluluklar düşmektedir. Kurbana/mağdura düşen en büyük sorumluluk bu davranışlar karşısında sessiz kalmaması ve yasal zeminde üzerine düşeni yapmasıdır. Psikolojik yıldırma (mobbing) davranışlarının önlenmesine yönelik, yönetimlerin üzerine düşen birçok sorumluluk olduğu gibi toplumun bu yönde bilinçlendirmesi üzerinde durulması gereken başka bir konudur. Bu araştırmadaki amaç, yapılmış çalışmalar ve literatür üzerinden psikolojik yıldırma (mobbing) olay ve davranışlarını incelemek ve değerlendirmektir. Bu kapsamda iki ayrı veri tabanında ulaşılan farklı makaleler analiz edilmiş, makalelerin ortak ve farklı sonuçları değerlendirilmiştir. Ulaşılan veriler ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Mobbing which can be considered as a behavior of all kinds of psyschological pressure and coercion to employees in organization leads to great damage to individuals both spiritually and physically. All part of the community, as well as victim, is responsible for minimization or elimination of this damage. The greatest responsibility of the victim is not to keep silent in the face of these behaviors and he should do his bit legally. As well as there are alot of responsibilities of governments for the prevention of mobbing behaviors, the awareness of society in this direction is another issue that one needs to focus on. The puepose of this research is to examine and evaluate the behaviors and events of mobbing using previous studies and literatures. In this context, different articles reached in two separate databases were analyzed and the results of the common and different articles were tried to be evaluated. The recommendations were made in light of the obtained data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :