Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kavram haritası ve vee diyagramı kullanımının ilköğretim 7. sınıf matematik eğitiminde öğrenci başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ilköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi1, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Đlköğretim Matematik Öğretmenliği2
Görüntülenme :
235
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf matematik dersi “Çember ve Daire” konusunun öğretiminde üst bilis araçlar olarak nitelendirilen kavram haritası ve Vee diyagramı kullanımının öğrenci basarısı üzerindeki etkisini arastırmaktır. Çalısmanın örneklemini 25’i kontrol, 25’i deney grubunda olmak üzere toplam 50 öğrenci olusturmaktadır. Ön-test son-test kontrol gruplu deney deseni kullanılan bu çalısmada veriler SPSS istatistik paket programında bağımlı t-testi ile analiz edilmistir. Çalısmanın bulguları, daha çok fen bilimleri eğitiminde kullanılan kavram haritası ve Vee diyagramının öğrencilerin matematik basarısını da olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Kavram haritası ve Vee diyagramı, kavramsal ve islemsel bilginin birbirine entegre edilmesine, iliskilendirilmesine ve bilginin yanılgısız bir biçimde yapılandırılmasına fırsat verdiği için öğrenci basarısına önemli bir etkisinin olduğu görülmüstür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the effect of using concept mapping and Vee diagrams which are identified as meta-cognitive tools in teaching “circle and chamber” in primary school grade 7 mathematics course upon student success. 50 students participated in the study, 25 of whom were taken as the control group and 25 as the experimental group. The study was based on a pretest-posttest experimental research design and the data were analyzed with pared two-sample t-test on SPSS program. Findings of the study suggest that teaching subjects through concept mapping and Vee diagrams which are usually used in science education have positive effects on the students’ performance in Mathematics. It was found out that concept maps and Vee diagrams have significant effect on student success due to the fact that they enhance the integration and association of conceptual and procedural information and faultless construction of information.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :