Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu kurumlarında iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine ve önemine ilişkin kamu iç denetçilerine yönelik bir durum değerlendirme çalışması

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
263
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; kamu kurumlarında iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ve önemine iliskin kamu iç denetçilerinin görüs ve önerilerini değerlendirmektir. Bu amaçla hazırlanan anket formu ülkemizin çesitli kamu kurumlarında görev yapan kamu iç denetçilerine uygulanmıstır. Arastırmaya katılan iç denetçiler; kamuda iç denetim farkındalığı, iç denetçi bağımsızlığı, üst yönetimin desteği, merkezi uyumlastırma fonksiyonu, iç denetçi kadroları, diğer denetim birimleri ve denetçiler gibi konularda önerilerde bulunmuslardır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate the views and suggestions of public internal auditors about performing and the importance of internal auditing in public sector. A questionnaire form prepared for this purpose was sent to public internal auditors working in different public institutions. The internal auditors made some suggestions regarding subjects such as awareness of internal auditing in public sector, independence of internal auditors, mangement support, central harmonization function, internal audit staff, other audit units and auditors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :