Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ix. yüzyılda azerbaycan halkının özgürlük mücadelesi ve abbasiler hilafetinin tenezzülündeki rolü

Yazar kurumları :
Elçibəy İrsini Araşdırma Mərkəzinin Direktoru1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Abbasi Halifelerinden Mutasım Türklere özel bir önem vermişti. O, Türklerden oluşan büyük bir ordu oluşturmuştu. Mutasım bu Türkleri Orta Asya steplerinden topluyor, aynı zamanda köle pazarlarından satın alıyordu. Bu Türkler arasından büyük komutanlar çıkmıştı. Afşin, Boğa el-Kebir, Boğa es-Sağır, bunlardan bir kaçıdır. Bu dönemde devlette etkin bir konuma yükselen Türkler sonraki dönemlerde halifeleri istedikleri gibi değiştirilebilecek bir duruma gelmişlerdi. Ebulfez Elçibey'in bu çalışması bahsedilen konular açık bir şekilde ortaya koyacaktır.

Özet İngilizce :

The Abbasid caliphs Mu'tasim the Turks had given special attention. He formed a great army of the Turks. Mu'tasim collect the Turks of Central Asia steppes, but also bought the slave markets. This is among the Turks had great commanders. Afsin, el-Kebir Taurus, Taurus es-deaf, a few of them. During this period, the active state, rising to a location that can be replaced as they want to become inheritors of the Turks came in later periods. Ebulfez Elchibey the topics covered in this study will set out clearly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :