Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işçi ve işveren sendikalarının genel sağlık sigortası uygulamalarına yönelik bilgi ve görüşleri: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü2
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

Genel Sağlık Sigortası ve uygulamalarını konu alan bu çalışmanın amacı, Ankara ili merkezinde bulunan İşçi ve İşveren Sendikalarının Genel Sağlık Sigortası uygulamalarına yönelik bilgi ve görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren İşçi ve İşveren Sendikaları oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem çekilmemiş, Ankara'da bulunan 48 sendika çalışma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen anket, yalnızca görüşmeyi kabul eden sendika yetkililerine uygulanabilmiştir. Anket ile Ankara'daki İşçi ve İşveren Sendikaları yetkililerinin demografik özellikleri, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası çalışmaları hakkındaki bilgi düzeyleri ve düşünceleri sorgulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, sendika yetkililerinin Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bilgi düzeylerinin genel olarak orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sendika yetkililerinin Genel Sağlık Sigortası uygulamalarını destekleme seviyelerinin, ortalamanın altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak; ülkemizde kanun yapıcının ve yardımcı kurumların Genel Sağlık Sigortası hususunda Sivil Toplum Kuruluşlarının en önemlileri olan sendikaların da görüşlerine, bilgi ve deneyimlerine başvurmaları ve bu kuruluşların desteklerini almaları gerektiği söylenebilir. Ayrıca, sendika yetkililerine, ilgili devlet kurumları tarafından GSS ve benzer reform çalışmaları hususunda gerekli bilgi donanımının verilmesinin, sendika yetkililerinin farkındalıklarını ve reform sürecine katılımlarını artıracağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this work ,which is concerned with health system associated with the General Health Insurance and Social Security System reform concerning the agenda, is to evaluate information and opinions about the Workers' and Employers' Unions of the General Health Insurance applications which are in Ankara. In the basic of this research, there are active trade union workers and employers of Ankara. Study sample is not taken, 48 trade unions in Ankara are included in the scope of the work. A questionnaire is developed as a data collection tool and the questionnaire is applied to the one of the union officials who agreed to talk. With this questionnaire, the demographic features of workers' and employers' unions of the authorities in Ankara, their level of information about Social Security and General Health Insurance have been questioned. According to the findings, union officials' information level is at a medium level about the Social Security and General Health Insurance. Moreover, union officials of the general health insurance applications support levels are found to be below the average. From these results, it can be said that our law-makers and assistant institutions of our country should apply the support of unions', their knowledge and experience in matters concerning all of the General Health Insurance such as non-governmental organizations. Also, it is considered that if necessary information about GHI and similar reform efforts is given to union officials by relevant government agencies, awareness and participation in the reform process increase.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :