Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç girişimcilik: bir literatür taraması

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, işletmeler teknolojik gelişmelere ve hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için geleneksel yapılarını değiştirmek durumunda kalmaktadır. İç girişimciliğin işletmelerin çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olabileceği belirtilmektedir. İç girişimcilik terimi, mevcut bir örgüt içindeki girişimcilik faaliyetlerini açıklamak için kullanılmaktadır. İç girişimcilik kavramı örgütsel sürdürülebilirlik, başarı ve rekabet edebilirlik için önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada teorik olarak, iç girişimcilik kavramı, iç girişimciliğin günümüz işletmeleri için önemi ve iç girişimcilik ve girişimcilik kavramları arasındaki fark anlatılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

At the present day, corporations go through restructuring their traditional structures in order to adapt technologic developments and rapidly chancing world. Intrapreneurship is viewed as being helpful for corporations to adapt their environment. The term intrapreneurship has been used to describe entrepreneurship within existing organizations. Intrapreneurship consept has been accepted as an important factors for organizational sustainability, success and competitiveness. This study theoretically examines the concept of intrapreneurship, the importance of intrapreneursip for present enterprises and the difference between intrapreneurship and entrepreneurship concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :