Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ermeni sorununun tarihsel gelişimi ve son ermeni açılımı

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Köklü bir tarihe sahip olmalarına rağmen, hiçbir dönemde etkin güç olamayan Ermeniler, Bizans, Selçuklular gibi devletlerin egemenlikleri altında yaşamışlar ve sadece Türklerin egemenliğinde rahat etmişlerdir. Özellikle Osmanlı egemenliğinde rahat eden Ermeniler, Osmanlı Devleti'nde önemli görevler de almışlardır. Ancak Fransız İhtilali, onun getirdiği akımlar ve Osmanlı topraklarında emelleri olan büyük güçlerin baskısıyla birlikte, bağımsız bir devlet olmak için isyan etmişler ve bu durum, hala devam eden Ermeni Sorunu'na neden olmuştur. Bu sorun ve iki ülke arasındaki ilişkiler, tarihsel süreç içinde değişik biçimde devam etmiştir. Kimi zaman gergin kimi zaman düzgün olmuştur. 2007'lerle birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli gelişmeler görülmüştür. Dahası ilişkiler yakın zamanda ortaya atılan açılım süreciyle daha ılımlı bir hal almıştır.

Özet İngilizce :

Armenians, that couldn't be active power in the any era although it has a rooted history, lived under some countries' control such as Byzantium, Seljuks and took comfort under Turks' control. Armenians that particularly took comfort under Ottoman authority, had important charges in the Ottoman Empire. But within the French Revolution, trends that were brought by French Revolution and pressure of the great powers that had wishes on the Ottoman Empire, they revolted to be independent state and this situation caused the Armenian Question which has still continued. This question and relationships among two states continued variantly in the historical process. Sometimes Relationships became stressful sometimes they became fluent. Within the 2007's important developments were seemed in the relationships among two states. Moreover, relationships became more moderate with the process of the expansion that was put forward recently.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :