Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim kurumlarında yönetsel ve bireysel krize müdahalenin planlanması ve eğitimi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danısmanlık ve Rehberlik ABD1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, kriz kavramının farklı kurumlar açısından ele alınmasının ortaya çıkardığı farklılıktan hareketle ve alanyazından yararlanarak, okullar açısından kriz kavramı ve temel özellikleri, krizlere etkili müdahale için okullarda gerçeklestirilmesi gereken hazırlık çalısmaları üzerinde durulmustur. Çalısmada Türkiye’de eğitim kurumlarında ortaya çıkan ve basına yansıyan örnekler aracılığıyla da krize yol açan nedenler üzerinde saptamalar yapılmıstır. Okul yönetimlerinin krizlere yönelik hazırlıklar arasında bir krize müdahale takımı kurmak ve yetistirmek, müdahale planı hazırlamak ve uygulamak için de hazırlıklı olmaları gerektiği belirtilmistir. Bu hazırlıkların kurumlara özgü boyutları olduğu denli, genel ve tüm kurumlarca paylasabilecek ortak boyutları da bulunmaktadır. Yine okulların krizlere müdahale planlaması ve uygulaması sırasında, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki planlama ve uygulamaları dikkate alan esgüdümlü bir çalısma göstermeleri de etkili bir kriz müdahalesi için zorunludur. Günlük yasamda, karsılasılan olumsuzlukların üstesinden gelme çabaları bireyleri zor bir savasıma iter. Bu savasımın sonunda eğer birey sorunların üstesinden gelecek psikolojik dinginliğe sahip değilse; psikolojik yıkım baslar ki bunun en son noktası bilisini ve kendini yok etmeye götüren Psikolojik krizdir. Bu çalısmada böyle kriz anlarında danısmanların ne yapacağına dair yeni bir bilissel model önerisi kurgulanmaya çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

In this study, the concept of crisis and its basic characteristics for schools, preparations and effective intervention to crises that schools may face were discussed. In the study, the causes of crisis were defined by giving examples of crisis occurred in schools and published in media in Turkey. It was emphasized that establishing a Crisis Intervention Team (CRT) and training them, preparing Crisis Intervention Plan and being ready to implementing the plan are among the preparations of school administrators’ to crisis. There are common aspects of the preperations for crisis that can be shared by different organizations as well as unique aspects for organizations. During the intervention and implementation of crisis plans by school administrations, it is a necessity to communicate and coordinate with the plans and implementations of local, regional and national level. It is a hard struggle for individuals to overcoma the daily life issues. At the end a psycholofical distruction ocwrs it a person lacks of psychological cammness to conquer his or her problems. The last point is a psychological crisis that will later be destroying the individual’s himself. In this study a view conitive model is developed to help counsellors decide what to do in case of a crisis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :