Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı öğrencilerinin mesleki becerilerinin incelenmesi üzerine bir araştırma: kazım karabekir meslek yüksekokulu örneği

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Ön lisans mezunları kamu ve özel sektörde meslek elemanı olarak çalışmakta olup, çalıştığı veya çalışacağı kurumlarda birçok mesleki becerilere sahip olması gerekmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı bilgisayar, yabancı dil ve iletişim gibi alanlarda öğrencilere çeşitli mesleki beceriler vererek, onların kamu ve özel sektörde kalifiye eleman olarak çalışmasını sağlamaktadır. Bu araştırma, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olacak olan öğrencilerin eğitimöğretim boyunca teorik olarak sahip olması gereken mesleki beceriler ile staj boyunca kazandığı mesleki yeterlilik seviyesini tespit etmeye yöneliktir. Araştırmanın amacı, öğrencilerin bilgisayar, mesleki yazışmalar, iletişim, muhasebe, yabancı dil ve buna benzer büro faaliyetlerinden etkin verimin alınması sağlamaktır. Buna bağlı olarak öğrencilerin mesleki beceriler kazanmasını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Ayrıca öğrencilerin başarısız olmasını etkileyen faktörler tespit edilerek, çözüm önerileri üretilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Two year-degree graduates are working as professional staff at public and private sectors and they must have many professional skills. Office Management and Personal Assistant program aims to provide students to work as qualified staff in the public and private sectors by giving students vocational skills in a variety of fields such as computer, foreign language and communication. This research is intended to determine professional skills that should be gained theoretically during education and the level of professional competence gained during the internship of the students who will graduate from Office Management and Personal Assistant program. The aim of the study to investigate factors affecting students' gaining vocational skills to get effective output from computers, professional correspondence, communications, accounting, foreign languages and such similar office activities. In addition, factors affecting the student's failure are determined, and solutions are tried to be produced.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :