Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seçmenlerin kitle iletişim araçlarından aldığı siyasal içerikli bilgilerden etkilenme düzeyi; karaman ili seçmenleri üzerine bir alan araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

"Enformasyon çağı" olarak da adlandırılan günümüzde, kitle iletişim araçları kanalıyla siyasal enformasyonun bireylere ulaştırılması ve bireylerin bunu kullanması önem kazanmıştır. Ancak bu önemlilik her şeyden önce siyasi ortamdaki gelişmelerden haberdar olmayı gerektirmektedir. Günümüzde en kolay ve en yaygın haber verme araçları ise, kitle iletişim araçlarıdır. Tüm dünyada farklı toplum yapılarında, farklı konularda ve farklı ölçülerde değişikliklerin olması nedeniyle 21.yy farklı bir çağ olma özelliğini taşımaktadır. Teknoloji her alanda çok hızlı bir değişime neden olurken, dünya siyaset arenası da ciddi değişimler geçirmiştir. Siyasal iletişimin 21.yy.da artan öneminin ardında teknolojik gelişmelerle birlikte kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması yatmaktadır. İletişim teknolojilerindeki bu hızlı gelişme, iletişimin kitle iletişim araçları yoluyla görülmemiş bir kitlesellik kazanmasına ve çeşitli misyonlar üstlenmesine yol açmıştır. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla siyasal konuların büyük kitlelere kolaylıkla ve eşzamanlı ulaşma olanağına sahip olması siyasal katılımı da biçimsel olarak değiştirmiştir. Özellikle televizyon, vatandaşla siyasal sistem arasında bir köprü olarak her türlü siyasal konuda vatandaşın bilgi sahibi olmasında ve politik gündemi kolaylıkla takip ederek siyasal katılımının artmasında belirleyici olmuştur. Çalışmamızın amacını seçmenlerin kitle iletişim araçlarından aldığı siyasal içerikli bilgilerden ne düzeyde etkilenmekte ve demografik özelliklerle karşılaştırılarak etki düzeyi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Today, in an age which is also called as "Information Age", to enable individuals to reach political information via mass media and their use of this information have increasingly become important. However, this importance requires to be aware of developments in the political environment at first. And today, the easiest and most common news tools are mass media. The 21st century is a different century due to the changes in different communities' structures, on different topics and with different extents in all over the world. While technology forces a very rapid change in every field, the world politics arena has experienced serious changes, too. In the back of rising importance of political communication in this century there lies becoming widespread of mass media thanks to the technological developments. This rapid development in communication technologies resulted in communication to become incredibly widespread via mass media and hold some missions. The political subjects' having the opportunity to reach a huge amount of people easily and simultaneously thanks to the development and proliferation of mass media tools changed political participation in structure. Especially the television has been determinant in rising of political participation via being a bridge between the citizen and the political system which lets people to have information on every political topic and to follow the agenda of the politics. The aim of this study is to find out at which level voters are affected by political information from mass media and to compare this with demographical characteristics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :