Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sayısal kültür, toplum ve medya: msn örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Teknoloji yaşam biçimlerimizi ve kültürümüzü etkileyerek sürekli değişmektedir. Bu değişim toplumun hemen hemen her kesimini, her yaş grubunu etkisi altına almıştır. Yeni iletişim ortamları, farklı iletişim teknikleri ile birlikte yeni bir toplumsal ilişki sistemi ortaya çıkarmıştır. Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen elektronik-ticaret, mobil bilgi erişiminin biçimlendirdiği bu yeni kültür biçimi sayısal kültür olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni iletişim tekniklerinden biri de dünyada ve Türkiye'de sıklıkla kullanılan en geçerli sohbet araçlarından biri olan MSN'dir. Ses, görüntü ve yazının aktarılabilmesi mesajların, iletilerin anında karşı tarafa iletilmesiyle kullanıcılara avantajlar sağlayan MSN Messenger, güvenilir standart özellikleri ile bilgilerin aktarılmasında sanal bir ortam oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı yeni iletişim teknolojilerinden MSN kullanımının kültür değişimindeki rolünü sorgulamaktır. Çalışmanın birinci bölümünde küreselleşme, bilgi dolaşımı, medya ilişkisi değerlendirilmiş, ardından MSN'nin tarihçesi, olumlu olumsuz yanlarıyla kültür etkileşimi ilişkisi irdelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak alan taraması seçilmiştir.

Özet İngilizce :

Technology is constantly changing and affecting our lifestyles and our culture. This change in almost every segment of society was under the influence of any age group. New communication environments, with different communication techniques, have revealed a new system of social relations. New communication environments, with different communication techniques, have revealed a new system of social relations. One of these new communication techniques commonly used in Turkey and the world of the MSN is one of the most current chat tools. Audio, video and text convey messages, instant messages in MSN Messenger that brings advantages to users in the transmission of the opposite side, with the standard features of a reliable transfer of information constitutes a virtual environment. The purpose of this study is to question the role of the cultural change of use of new communication technologies, MSN. In the first study of globalization, the circulation of information, media, evaluated and then MSN's history, culture, interaction of positive and negative aspects of relationship. The survey as research method selected, the method within the framework of all relevant books, articles and other sources were screened.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :