Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık web sitelerinin kullanım düzeylerinin incelenmesi: örnek bir uygulama

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık alanında internetin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlar, hem kendi sağlığı hem de çevresindeki kişilerin sağlıklarıyla ilgili web siteleri yardımıyla araştırmalar yapabilmekte ve ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bir Devlet Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan akademik personelin sağlıkla ilgili web sitelerini kullanım durumlarını belirlemek, web siteleri hakkında bilgilerini ve düşüncelerini değerlendirmek ve topluma öncü olan akademisyenlerin, sağlık web sitelerini kullanım düzeyini ortaya koyarak literatüre katkı sağlamaktır. Çalışma sonucunda akademisyenlerin internette en az bir defa sağlık bilgisi arama oranı %94 olarak bulunmuş, sağlıkla ilgili konularda interneti kullanma sebeplerinin başında bilgiye ulaşmanın kolay, ucuz olması ve daha az zaman alması seçeneği %88 olarak saptanmıştır. Sağlık web sitelerine güvenme oranı %5 iken, güvenmeme oranı %6 olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Using internet in health sector increases day to day. People can search with the help of health web sites about both own and relatives health and access easily knowledge that need. The purpose of this study is academic staff's who work in Economic and Administrative Sciences of A State University determine using health web sites and evolution of their knowledge and consideration abaout web sites, academics that pioneer to community put forward using level to health web sites and contribute to the literature. At the end of study academic staff who search at least once health information at internet is found as 94%, and the main causes of internet using about health issue are option that accesing information is easy, cheap and less take time to 88%. While trusting ratio is found 5%, not trusting is found 6% to health web sites.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :