Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Risk toplumunda halkla ilişkiler şirketlerinin kriz ve kriz iletişimine yönelik bakış açılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
255
DOI :
Özet Türkçe :

Risk Toplumunda Halkla İlişkiler Şirketlerinin Kriz ve Kriz İletişimine Yönelik Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma adlı bu çalışma, Türkiye'de Halkla İlişkiler Ajanslarının krize ve kriz iletişimine yönelik bakış açılarını analiz etmektedir. Günümüz risk toplumunda, kurumların en güçlü silahı imajlarıdır. Uzun sürede ve büyük çabalarla oluşturulan imaj dahili ve harici nedenlerden kaynaklanan krizlerle kısa süre içinde yıkılabilen ve olumludan olumsuza dönüşebilen bir olgudur. Krizin en az zararla atlatılması hatta fırsata çevrilmesinde iletişimin belirleyici rolü halkla ilişkiler uzmanlarının ve halkla ilişkiler şirketlerinin kurumlar açısından önemini göstermektedir. Araştırma, kurumlara ve halkla ilişkiler alanında çalışacak kişilere risk toplumu ve kriz iletişimi konusunda bir bakış açısı vermeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

This study which is called as the views of Crisis Communications for Public Relations Agencies Crisis and Risk Society Perspectives in Research on Evaluation analyses the views of Public Relations Agencies about crisis and crisis communication in Turkey. In today's risk community, the most strongest weapon of the institutions is their images. The image which is formed in a long period of time and with big efforts is a notion which can be destroyed in a short time which is sourced from internal and external reasons and transformed to positive to negative. The determining role of the communication in overcoming the crisis with minumum loss shows the importance of institutions from the point of public relations experts and public relations companies. The research aims to give a point of view to the institutions and people who will work in the public relations area by obtaining data as a result of survey by setting out the definitions of risk community and crisis communication.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :