Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Medya aracılığıyla kültürlerarası entegrasyon: almanya örneği. almanya’da yaşayan türklerin medya sektöründe görev almasının kültürlerarası entegrasyona etkisi

Yazar kurumları :
Hamburg Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Gazetecilik ve İetişim Bilimleri Bölüm1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Almanya'nın en büyük göçmen grubunu oluşturan Türk kökenli kişilerin, medya sektöründe görev almasının entegrasyon üzerinde etkileri medya aracılığı ile kültürlerarası entegrasyon bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada, problem merkezli görüşme yöntemi kullanılarak Hamburg'da doğup büyüyen toplam 30 Türk gencinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu kişilerin görüşleri birbiriyle kıyaslanmış ve araştırma açısından önemli görülen ifadelere makalede yer verilmiştir. Elde edilen verilere göre Türk kökenli kişilerin Alman medyasında görev almasının entegrasyon sürecine sanıldığı kadar olumlu etkilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Çok sayıda görüşmeci, Türklerin Alman medyasında çalışabilmek için kendi kültürlerinden, dinlerinden ve dillerinden vazgeçmeleri gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca Türk medyasının kültürlerarası entegrasyonu desteklemek amacıyla Almanya'da yaşanan bir takım istisnai olayları yayınlarında tematize etmek yerine geneli ilgilendiren problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için daha fazla görevler üstlenmeleri gerektiğini düşünmektedir.

Özet İngilizce :

In this paper, the various effects of the workforce involvement in media sector of the Turkish Community, who are the largest immigrant community in Germany, on integration is considered in respect to intercultural integration. In this study, problem centered interview method is used and 30 young individuals who grew up in Hamburg and are Turks have been interviewed. The opinions of these individuals are compared with each other and the statements which are important for the research are given in this article. According to these data, it became clear that workforce involvement of the people who have Turkish origins does not affect the intercultural integration as good as it is expected. Great percentage of these individuals believe that in order for Turks to take office in the German media sector, one needs to abandon his/her own culture, religion and language. Additionally, they think that for the Turkish media to support the intercultural integration, it needs to stop addressing the particular events and it needs to take responsibility such as addressing the problems which affect the general population to take care of them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :