Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde haber kavramında gerçekleşen bir dönüşüm: küresel haber kavramı

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme, bir durum olarak değil, süreç ya da süreçler dizisi olarak görülmesi gereken bir olgudur. Küreselleşme ne basit, doğrusal bir gelişme mantığı ne de bir dünya toplumu ya da dünya topluluğu taslağı anlamına gelmez. Bu kavram tam anlamıyla etkileşim ve değişimin sürükleyicisi olan bölgelerarası ağ ve sistemlerin ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda daha geniş küresel süreçler içindeki ulusal ve toplumsal sistemler, küresel bütünleşmenin herhangi bir kavramıyla kendini belli etmektedir. Küreselleşme ile birlikte dünyada her alanda yaşanan değişimlerle birlikte, haber kavramında da dönüşümler yaşandığı gözlenmiştir. Özellikle "küresel haber"in ne olduğu konusunda literatürde şu ana kadar henüz yaygın kabul görmüş bir tanıma rastlanmamıştır. Ancak gelinen bu süreçte kavramın ipuçlarına ulaşmak mümkün olmuştur. Bu bağlamda küreselleşme sürecinde haber, küreselleşmenin kendisinden doğrudan etkilenmiştir. Böylelikle haber kavramı üzerinde etkili olan değişim ve dönüşümler, "küresel haber" kavram ve tanımının belirlenmesinde yol gösterici olmuştur. Bu çalışmada küresel haber kavramının varlığı, kavramı yaratan koşullar, bu kavramı tanımlayan unsurlar araştırılmakta, bir tanım geliştirilmekte ve kavramın oluşmasına bağlı müstakbel gelişmelere ilişkin tartışmalar yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

Globalisation is not a situation but a phenomenon that should be seen as a process or a sequence of processes. Globalisation neither should mean a linear development logic nor a global society or a draft of global community. This concept comes to mean the emerging of the interregional networks and systems as a complete drifter of interaction and change. In this context the national and social systems within the wider global networks expose themselves by means of any concept of the global integration. Paralel to the changes in almost all areas of daily life, the transformation of the news concept has become visible. The definition of the "global news" is still vague, and widely accepted sufficient literature does not exist. On the other hand it is luckily possible to find some traces that will lead to an acceptable definition. In this context news in the globalisation process has been affected from the globalisation directly. Thus the effective changes and trasformations on the news concept have been the road maps to determine the concept and definition for the global news concept. Also the possible future developments depending on the occurence of the global news concept are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :