Cilt: 74 Sayı : 1
d
Türk Diplomatların Bakış Açısıyla Türk-Sovyet İlişkileri (1917-1925)
Evren KÜÇÜK,Nurgül BEKAR

1.4K 129

Öz Rus Bolşevik Devrimi, I. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen etkenlerden biri olmuştur. SovyetlerBirliği’nin oluşmasına yol açan bu devrim, Rus İmparatorluğu'nun izlediği iç ve dış politikayı radikal anlamdadeğiştirmiş, bölge jeopolitiği açısından yeni bir dönemi başlatmıştır. Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğuotoritesinden ayrı olarak emperyalist güçlere karşı ulusal kurtuluş mücadelesini başlatan Ankara Hükümeti ise"Misak-ı Milli” programı çerçevesinde hareket etmişti. Bu bağlamda ortak düşman olarak algılanan İtilafdevletlerine karşı verilen varoluş mücadelesi Türk-Rus işbirliğini gündeme getirmişti.Bu çalışmadaki amaç 1917-1925 yılları arasında SSCB-Türkiye ilişkilerinin başlangıç dönemini veher iki ülke açısından yarattığı etkileri Türk diplomatların perspektifinden değerlendirmektir. Çalışmada, 1917-1925 yılları arasında Türk-Rus ilişkilerinin seyri ve Türk diplomatların Bolşevizm'e bakışı, diplomatlarınhatıratları ve araştırma eserler ile realizm ve jeopolitik determinist teorilerin ışığında içerik analizi metoduyladeğerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ankara, Diplomat, Lenin, Moskova, SSCB

Kaynakça

Referans 1Arı, Tayyar, (2016). Uluslararası İlişkiler Teorileri (İstanbul: Alfa Yay.)