Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hollywood sinemasında felaket konulu filmler ve değişen egemen yapıların maymunlar gezegeni filmleri bağlamında analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Radyo ve TV Programcılığı1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Sinema her dönem toplumsal enerjileri harekete geçiren bir sanat olmuştur. Özellikle Hollywood sineması, temsil edilen egemen kültürün ideolojisinin belirlenmesinde önemli ipuçları vermektedir. Dahası toplumsal tarihteki güçlerin şekillenme sürecinde Hollywood sinemasının etkisi göz ardı edilemez. Toplumsal ile ilgili en çarpıcı filmler felaket konulu olanlardır. Felaket konulu filmler, değişen egemen yapılar açısından temsil edilen dünyanın birer yansımaları olarak incelenebilir. Bu filmlerde toplumsalın ve kültürel sorunların meşrulaştığı bir dönemin dünyası yansıtılmaktadır. Özellikle 1968 yılında üretilen Maymunlar Gezegeni filmi modern kurumlara olan güvenin kaybolduğu, muhalif fikirlerin baş gösterdiği, muhafazakarlığın sorgulandığı ve insanın evrim bilmecesini çözmeye odaklandığı bir dönemde yaratılmıştır. Toplumsalın sorunu zaman içinde çözememesi ve krizlerin giderek büyümesi, ataerkil düzene olan güvenin zedelenmesi, bu filmlerin seriler halinde devam ederek günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. 2011 yılında üretilen Maymunlar Gezegeni Başlangıç filmi de kriz halindeki bir toplumun modern korkularını tasvir eder. Bu bağlamda çalışmanın amacı, toplumsalın sorunlarını ve günümüzdeki durumunu inceleyerek bu filmlerin dönemler içinde değişen egemen yapılarını belirleyip sinema gibi medyalarla ilişkisini ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Cinema became an art that inspired every-day social energies. In particular the Hollywood cinema, representing the ideology of the dominant culture is important in determining tips. Furthermore the embodiment of forces in the process of social history, Hollywood cinema and the effect can't be ignored. The most striking movies about social is disaster movies. Movies dealing with the disaster, which are represented in terms of changing the dominant structures can be examined as one of the reflections of the world. In these movies, the social and cultural problems in the world are reflected in a period of gaining legitimacy. In particular the Planet of the Apes movie produced in 1968, lost the confidence of modern institutions, the opposition shown by the head of ideas, to solve the puzzle of human evolution is questioned and the focus of conservatism has been created at a time. Over time of the social, did not solve the problem and the growing crisis, the patriarchal order of confidence in the injury, these movies come by continuing to present in the series. Produced by 2011, Rise of the Planet of the Apes movie depicts of the fears of modern society crisis. In this context, the study aims to examine the social issues and current status, identify the structures of the dominant cinema, these movies, such as changes in the periods set forth media relationship.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :