Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dijital kültür sürecinde dijital yerliler ve dijital göçmenlerin twitter kullanım davranışları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı1, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı ĠletiĢim AraĢtırmaları Yüksek Lisans Programı2
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet kullanımının yaygınlaşmasından bu yana internete erişim araçları da gelişmektedir. İnternete erişim imkânlarının kolaylaşmasıyla birlikte bu ortam içerisinde bir kültür oluşmaktadır. İşte bu dijital kültür sürecini oluşturan bireyler, dijital yerliler ve dijital göçmenler olarak gruplandırılmaktadır. İki grup, oluşturdukları kültür içerisinde birbirlerinden farklı davranışlar göstermektedirler. Bu çalışmanın amacı, dijital yerli ve dijital göçmenlerin özelliklerine değinerek onların Twitter kullanım davranışlarını belirlemeye çalışmaktır. Bu bağlamda, ilk olarak dijital yerli ve dijital göçmenlerin özellikleri açıklanmakta, sonra da Twitter üyesi olan dijital yerli ve dijital göçmenlere çevrim içi (online) anket uygulanarak Twitter kullanım davranışları belirlenmeye çalışılmaktadır. Anket, 23-29 Nisan 2012 tarihleri arasında 1 hafta süreyle surveey.com sitesinde yayında kalmıştır. Çalışmada, Twitter üyesi olan dijital yerli ve dijital göçmenlerin Twitter kullanım sıklıkları ve erişimde kullandıkları araçlar saptanarak Twitter‟da diğer kullanıcıları takip etme (follow) ve takibi bırakma (unfollow) davranışları arasında fark olup olmadığı ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Since the popularization of the use of Internet access also internet tools are evolving. Became easier access to the Internet facilities in this environment is composed of a culture. The individuals is the creates the process of digital culture, grouped as digital natives and digital immigrants. The two groups are formed in culture, exhibit behaviors different from each other. The purpose of this study, referring to the characteristics of digital native and digital immigrants is try to identify of their twitter usage behavior. In this context, the first describes the features of a digital native and digital immigrant, then, the digital native and digital immigrants who is a member of the Twitter online administered questionnaire is to determine the behavior of their twitter user. The survey, a period of April, 23-29 2012 has been publication for a week on surveey.com web site. In this study, digital native and digital immigrants who is member of a twitters, determining the vehicles they use to twitter access and twitter usage frequency have been introduced to whether there is a difference between follow and unfollow behavior on twitter.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :