Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi toplumu, bilgi yönetimi ve halkla ilişkiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi günümüzde toplumların ulaşması kolay ve fakat ulaşılması kadar elde tutularak korunması o denli zor olan değeri haline gelmiştir. Bilgi ve bilgi teknolojisine sahip olmak toplumlar için son derece önem taşımaktadır. Çünkü toplumların gelişmişlik düzeyleri bilgiye sahip olmak ve bilgi teknolojilerini etkili kullanabilmek ile doğrudan ilişkilidir. Çağımızın bilişim çağı, günümüz gelişmiş toplularının da bilgi toplumu olarak nitelendirilmesi toplumlar arasında bilgi rekabetini beraberinde getirmiş ve başta gelişmiş olan devletlerin bilgi teknolojilerine sahip olması ve bu teknolojiyi geliştirme istekleri dikkatleri çekmiştir. Bilgi toplumunda işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla bilgiyi ellerinde bulundurmak ve bilgi teknolojilerinden olabildiğince faydalanmak istemektedirler. İşte bu noktada bilginin gerek elde edilmesinde ve gerekse de kullanılmasında halkla ilişkiler departmanlarına önemli görevler düşmektedir. İşletmeler bilgi çağında, nitelikli iş gücünün kuruma kazandırılması için bir görevi de kurumun itibarını arttırmak olan halkla ilişkilere önem vermek durumundadırlar. Unutulmamalıdır ki bilgi ve iletişim teknolojilerinin an be an gelişme gösterdiği günümüzde kurumlar hedef kitlelerine yeni yöntemlerle seslenecek ve bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanacak halkla ilişkiler uzmanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışma kapsamında bilgi toplumu ve bilgi yönetimi irdelenmiş, bilgi toplumunda halkla ilişkiler konusu teorik açıdan incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

To reach today's societies from the power and reach of information by keeping the value of the protection has become very difficult. Information and information technology is extremely important for communities to have. Because the levels of development of the communities to have knowledge and information technologies is directly related to effective use. Information age, especially of our age, and knowing today's advanced societies as the information society has brought competitiveness of information between communities and states, particularly in information technologies have developed and this technology has attracted attention to enhancement requests. In the information society, in order to provide superiority to the competitors, the businesses want to keep the information in their hands and benefit from the information technology. At this point, public relations departments have an importance at whether the obtaining of information or the use of information. In the information age, in order to provide the qualified work force to the institution, the businesses must give importance to the public relations having a mission to increase the reputation of the institution. In addition, it should be noted that, institutions where information and communication technologies nowadays make progress moment by moment will speak to corporate audiences in new ways and will need public relations professionals to use these technologies in effective way. In this study, it has been focused on the concepts of information society and knowledge management, public relations in knowledge-based society is examined theoretically.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :