Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1960’lı yıllarda türk sinemasında toplumsal gerçekçilik

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 1960'lı yıllarda Türk sinemasında ortaya çıkan toplumsal gerçekçilik kavramından bahsedilmektedir. Bu dönemde dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de kapitalizmin sömürüsüne karşı birtakım gelişmeler yaşanmış, sanayileşirken aynı zamanda sömürülen toplumda işçiler ve gençler haklarını aramaya başlamışlardır. Bu hak arayışı veya başkaldırı Türk sinemasına da konu olmuş ve bu dönemde toplumsal gerçekçilik anlayışı içinde filmler çekilmiştir. Ayrıca bu dönemde, özellikle 1961 Anayasası'ndan sonra göç, gecekondulaşma, sendikalaşma, grev, kadın hakları konularına ilişkin filmler de çekilmiştir. Bu çalışmada bu filmlerden özgün örnekler olan 'Gecelerin Ötesi', 'Karanlıkta Uyananlar' ve 'Bir Yudum Sevgi' filmleri konu edilmektedir.

Özet İngilizce :

This study deals with the concept of social realism, which emerged in the Turkish Cinema in the 1960's. In parallel with the developments in the world, some developments against the exploitation of capitalism were experienced also in Turkey with labourers and young people starting to claim their rights in the society, which was industrializing and being exploited at the same time. This right-seeking and rebellion was also a subject of the Turkish cinema, and movies within the understanding of social realism were made in this period. In this period also, especially after the Constitution of 1961, some new movies were made about emigration, squattering, unionization, strike, women's rigths. This study deals with 'Gecelerin Ötesi' (Beyond the Nights), 'Karanlıkta Uyananlar' (Those Waking Up at Dark), and 'Bir Yudum Sevgi' (A Sip of Love), which are typical examples of these movies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :