Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tv dizilerindeki mekanlarda kültürel yansımaların göstergebilimsel çözümlemesi: canım ailem

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Günlük yaşam içerisinde yaşadığımız mekanlar ile kendi kimliğimiz hakkında çok farkında olmadan bilgiler aktarırız. Bu bilgi aktarma süreci kuşkusuz iletişimin bir parçasıdır. Yaşadığımız mekanlarla kendi kimliğimiz hakkında bilgi verirken aslında kültürel kimliğimiz hakkında da bilgi veririz. İletişimin gerçekleşebilmesinin koşullarından biri anlamın oluşturulmasıdır. Anlamın oluşturulması sürecine kültürlerarası iletişim boyutunda bakıldığında toplumsal değerler önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre toplumsal değerlerin en önemli göstergelerinden biri olan mekanların oynadığı rol yadsınamaz. Mekanlar kültürel kimlikler hakkında fikir verirken toplumsal cinsiyet rollerini de yansıtan önemli göstergelerden biridir. Mekanlara Eco'dan yola çıkarak bir göstergelerin özelliklerini ortaya çıkararak neyi, nasıl yansıttıklarını göstergebilimsel yöntem ile çözümlemek olanaklıdır. Toplumsal değerleri yansıtan ve pekiştiren kitle iletişim araçları içinde kuşkusuz televizyon önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle son on yıldır Türk televizyonlarına egemen olan yerli diziler kültürel ögeleri sıkça kullanarak geniş kitleleri etkileri altına almaktadırlar. Son dönem yerli dizilerde ise mekanlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu mekanlar aracılığı ile Türk kültürüne ilişkin değerler yansıtılırken bir yandan da Batı-Doğu kültürünün etkilerini görmek olanaklı olmaktadır. Bu çalışmada bu gerçekten yola çıkarak 2010 yayın döneminde geniş kitlelere seslenen "Canım Ailem" adlı dizideki mekanları çözümleyerek kültürel değerlerin mekanlar aracılığı ile nasıl yansıtıldığını araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada mekan çözümlemesi göstergebilimsel yönetme dayanarak yapılmıştır. Bu bağlamda dizide yer alan iki ailenin yaşadığı ev hem toplumsal statünün bu evlere nasıl yansıdığı hem de toplumsal cinsiyet rolleri açısından evlerin nasıl düzenlendiği çözümlenmiştir. Evlerdeki eşyalar, odaların düzenlenişi, renkler, evlerin mimari yapısı birer gösterge olarak ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Türk geleneksel kültüründe önemli bir yer tutan mahalle ve komşuluk kavramları da bu bağlam içerisinde ele alınmıştır. Kuşkusuz kültürel değerlerin yansımasında işyerleri de önemli bir olgudur. Bu yüzden dizide yer alan lokantayı, otel ve oto tamirhanesi de çözümleme kapsamı içerisinde yer almıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

We transfer much information about our own identity in an unconscious manner via locations where we spend our daily lives. This information transfer process is, undoubtedly, a part of the communication. In fact, we also provide information on our cultural identity, while we transfer information on our identity via our living spaces. One of the requirements for actual establishment of the communication is the realization of the meaning. When process of realizing the meaning is viewed from the dimension of intercultural communication, social values are of extreme importance. Accordingly, the role played by living spaces, which is one of most significant indicator of social values, cannot be ignored. Locations not only provide a view on cultural identities, but they are also one of important indicators reflecting the social gender roles. Undoubtedly, television has a significant position within the range of mass communication tools which reflect and reinforce social values. Dominating the broadcast streaming of Turkish televisions particularly for last 10 years, domestic TV series influences large masses using the cultural elements. Recently, locations gained important positions in domestic series. Values pertaining to Turkish culture are reflected via those locations in one side, it is also possible to witness influences of West-East culture on the other side. In the light of aforementioned fact, this study also aimed to investigate how cultural values are reflected via locations by analyzing the locations used in the TV series titled "Canım Ailem (My Dear Family"), which reached the large masses during 2010 broadcasting season. In the study, location analysis was performed based on semiologic method. Within this context, the house hosting two families narrated in the show was analyzed with respect to how social status is reflected in such kinds of houses and how those houses are arranged considering social gender roles. Properties found in houses, arrangement of rooms, colors and architectural structure of houses were considered as an indicator. Besides, concepts of settlement area (quarter) and the neighborhood, which is of substantial importance in the Turkish culture, are also addressed within this context. Certainly, business place is another important case with respect to reflection of cultural values. Therefore, the restaurant, hotel and vehicle repair shop included in the series is included within the analysis scope.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :